info@firstconsulting.com.ua

skype12 firstconsulting.com.ua audit budget

АУДИТ СИСТЕМИ БЮДЖЕТУВАННЯ

 

 Що FirstConsulting може вам запропонувати:

 

 • Аудит достовірності управлінської звітності;
 • Аналіз системи бюджетування і управлінського обліку для виявлення проблемних ділянок;
 • Розробка рекомендацій для впровадження необхідних змін;

 

 

 

 

Управлінський облік давно став невід'ємним елементом системи управління для більшості українських компаній, також як і бюджетування.

Правильно поставлена система бюджетування та управлінської звітності дає можливість власнику і менеджерам компанії:

 • Встановлювати фінансові орієнтири діяльності і контролювати їх досягнення;
 • Аналізувати відхилення фактичних показників від планових для виявлення і усунення проблем;
 • Аналізувати витрати компанії і підрозділів, для виявлення фактів неефективного використання ресурсів;
 • Аналізувати доходи і витрати за напрямками діяльності, продуктами, послугами для визначення які продукти генерують прибуток, а які - ні;
 • Заздалегідь передбачити фінансові труднощі і вживати заходи на випередження.

Впровадження та ведення управлінського обліку і системи бюджетування вимагають фінансових, інтелектуальних і трудових витрат. Однак ці витрати не завжди приносять адекватний результат. Часто замість дієвого елементу системи фінансового управління компанія отримує набір малоінформативних таблиць, які не мають реальної управлінської цінності. Але це ще півбіди. Буває, що в результаті безграмотної постановки управлінського обліку менеджмент компанії приймає помилкові рішення на підставі недостовірних звітних даних. Такі рішення можуть вилитися в багатомільйонні збитки.

Типовими помилками при впровадженні управлінського обліку є:

 • Відсутність чітко сформульованих стратегічних цілей. Результат - немає критерію оцінки ефективності діяльності компанії, а управлінський облік перетворюється в дорогу і марну іграшку;
 • Відсутність системи бюджетування. Немає можливості порівняти фактичні показники з бюджетними, виявити відхилення, проаналізувати їх причини і прийняти коригуючі заходи;
 • Облікова політика дублює офіційний бухгалтерський облік. В результаті управлінські звіти стають малоінформативними, а прийняті на їх основі рішення можуть спиратися на неточні дані;
 • Управлінський облік надзвичайно ускладнено або, навпаки, занадто спрощено. В результаті - або витрачається неадекватно багато часу і зусиль на підготовку звітності, або звітність стає неінформативною, або і те й інше одночасно.

Крім цього, часто власник або керівник компанії змушений довіряти показникам управлінської звітності, не маючи можливості їх перевірити. Результат перерахованих проблем - компанія не отримує адекватної користі від засобів і зусиль, витрачених на впровадження і ведення управлінського обліку.

Наші фахівці мають досвід успішного впровадження і контролю системи управлінського обліку в компаніях різного рівня та сфер діяльності. Нами реалізовано низку проектів аудиту системи управлінського обліку і бюджетування, результатом яких стало підвищення якості та достовірності бюджетів і звітів, і, в кінцевому підсумку - підвищення прибутковості і керованості бізнесів наших клієнтів.

 

FirstConsulting виконує висококваліфіковану оптимізацію управлінської звітності та систем бюджетування, ми:

 • Проведемо аудит для підтвердження достовірності управлінської звітності;
 • Проведемо аналіз системи бюджетування і управлінського обліку для виявлення проблемних ділянок;
 • Розробимо і допоможемо впровадити необхідні зміни;
 • Забезпечимо післяпроектний супровід, що дасть гарантії розуміння процесів співробітниками всіх рівнів (в тому числі проведемо навчання нових співробітників).

 

ВІДПРАВИТИ ЗАПИТ

 

Вгору