info@firstconsulting.com.ua

skype12 firstconsulting.com.uaifrs

 

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ПО МСФЗ

Вам потрібно скласти звітність за МСФЗ, або трансформувати звітність вашої компанії у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності?

 

Що FirstConsulting може вам запропонувати:

 • Складання фінансової звітності за МСФЗ;
 • Розробка облікової політики відповідно до МСФЗ;
 • Навчання співробітників бухгалтерії;
 • Консультаційний після проектного супровід.

 

 

 

Починаючи з 2012 року, відкриті акціонерні товариства в Україні зобов'язані подавати фінансову звітність відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності.

 

Вам також може знадобитися скласти фінансову звітність відповідно до МСФЗ, якщо:

 • Вашим засновником або інвестором є нерезидент;

 • Ви плануєте отримати кредит від нерезидента;

 • Ви плануєте залучення іноземних інвестицій;

 • Ви плануєте співпрацю з міжнародними фінансовими організаціями.

 

При перекладі обліку в компанії на Міжнародні стандарти звітності українські компанії стикаються з такими проблемами, як:

 • Недолік кваліфікованих бухгалтерських кадрів, сертифікованих на знання МСФЗ;

 • Недосконалість програмного забезпечення, яке не дозволяє без додаткових доробок організувати облік за вимогами Міжнародних стандартів;

 • Відсутність культури фінансової звітності, диктат податкових органів в питаннях обліку.

Все це призводить до того, що фінансова звітність містить суттєві помилки, найбільш поширеними з яких є такі:

 • Ігнорується принцип превалювання сутності над формою, операції відображаються в обліку за формальними ознаками, що не відповідає вимоги МСФЗ;

 • Неправильно проводиться поділ зобов'язань на поточні та довгострокові, що спотворює показники ліквідності компанії;

 • Не створюються забезпечення у випадках, коли того вимагають Міжнародні стандарти фінансової звітності;

 • Невірно враховуються основні засоби та нематеріальні активи;

 • Визнаються активи або зобов'язання, що не відповідають критеріям визнання;

 • Невірно враховуються зміни в обліковій політиці або облікових оцінках;

 • Некоректно враховуються відстрочені податки.

 

Незайвим також буде нагадати, що відповідно до статті 134 Податкового кодексу, починаючи з 2015 року, дані фінансової звітності, в тому числі складеної за МСФЗ, є підставою для визначення податкових зобов'язань компанії з податку на прибуток. Тому помилки у фінансовій звітності чреваті також і фінансовими санкціями з боку фіскальних органів.

 

Ми допоможемо вам уникнути цих проблем. У нас працюють фахівці, сертифіковані на знання Міжнародних стандартів фінансової звітності відповідно до програм CIPA та ACCA DipIFR.

FirstConsulting надає наступні послуги в трансформації звітності у відповідності до МСФЗ:

 • Складемо фінансову звітність за МСФЗ на підставі облікових даних компанії, сформованим за національними стандартами обліку;

 • Розробимо облікову політику відповідно до МСФЗ;

 • Проведемо навчання співробітників бухгалтерії;

 • Здійснимо післяпроектну підтримку, яка допоможе вашим співробітникам вирішувати завдання будь-якої складності.

 

ВІДПРАВИТИ ЗАПИТ

 

Вгору