info@firstconsulting.com.ua

skype12 firstconsulting.com.uaВибір системи оподаткування

 

Яка система оподаткування краща

Отже, ви вирішили розпочати власний бізнес та обрали для нього організаційно-правову форму (якщо ж ні – рекомендації щодо вибору наведені у статті). Наступним кроком має стати обрання системи оподаткування.

Необхідно зробити це ще до моменту подання документів для проведення державної реєстрації, оскільки після початку діяльності змінити систему оподаткування буде складніше.

 

Які існують системи оподаткування

Досить умовно, всі податки, які сплачує бізнес, можна розділити на 4 групи:

 • Прямі податки,
 • Непрямі податки,
 • Податки, пов’язані з оплатою праці, та
 • Інші податки.

Розмір прямих податків залежить від фінансових результатів діяльності (прибутку або доходу). До них належать податок на прибуток підприємств, податок на доходи фізичних осіб – підприємців та єдиний податок.

Непрямі податки не пов’язані з прибутковістю бізнесу. Їх розмір залежить від обсягів виробництва та реалізації товарів або послуг. До них належать податок на додану вартість (ПДВ) та акцизний податок.

Коли йде мова про вибір системи оподаткування, то на увазі перш за все маються прямі податки, а також непрямі податки. Податки, пов’язані з оплатою праці найманих працівників, та більшість інших податків не залежить від обраної системи оподаткування, а визначається наявністю чи відсутністю у компанії відповідних об’єктів оподаткування.

Коли ви плануєте відкрити свій бізнес, у вас є такий вибір:

 • Загальна система оподаткування (з ПДВ або без – залежить від обсягів реалізації);
 • Єдиний податок без ПДВ;
 • Єдиний податок 3-ї групи з ПДВ.

Слід мати на увазі, що деякі види діяльності не дозволяють застосування єдиного податку (спрощеної системи оподаткування). До них належать всі види фінансового посередництва, виробництво та продаж підакцизних товарів (крім роздрібного продажу пива та столових вин), видобуток корисних копалин, виробництво дорогоцінних металів, реалізація антикваріату, та деякі інші види діяльності.

 

Які податки сплачує ФОП

Загальна система оподаткування для ФОП

Фізична особа – підприємець, який обрав загальну систему оподаткування сплачує такі податки з чистого доходу (тобто різниці між виручкою та документально підтвердженими витратами):

 • податок на доходи фізичних осіб за ставкою 18 відсотків,
 • єдиний соціальний внесок (ЄСВ) за ставкою 22 відсотки, та
 • військовий збір за ставкою 1,5 відсотки.

Сукупна ефективна ставка оподаткування чистого доходу підприємця становить 34 відсотки (в силу специфічних правил розрахунку, вона дещо менша за суму ставок трьох податків).

Крім цього, підприємець на загальній системі оподаткування має сплачувати ПДВ, але тільки після того, як сума його виручки перевищить 1 мільйон грн. за 12 місяців. До того моменту він може або не платити податок на додану вартість взагалі, або добровільно зареєструватися платником ПДВ.

Ставка ПДВ складає 20 відсотків різниці між вартістю реалізованих товарів та послуг та вартістю товарів та послуг, придбаних у платників ПДВ. На медикаменти діє пільгова ставка 7 відсотків. На практиці сума ПДВ, яка підлягає сплаті до бюджету, обчислюється за досить складними правилами. Але доволі приблизно можна вважати, що вона дорівнює 1/6 (16,67%) суми чистого доходу (до вирахування прямих податків) та витрат на оплату праці (включаючи податки на фонд оплати праці).

Дивіться більш детально про розрахунок прямих податків та ПДВ.

Як ми бачимо, сукупне податкове навантаження підприємця на загальній системі оподаткування досить велике. Крім того, сам розрахунок суми податків доволі складний. Тому у багатьох випадках є сенс розглянути застосування спрощеної системи оподаткування.

 

Спрощена система оподаткування для ФОП

Для ФОП існує три групи єдиного податку, ставка єдиного податку залежить від обраної групи.

Перша група – це підприємці без найманих працівників, що здійснюють роздрібну торгівлю на ринках або надання побутових послуг населенню. Друга група єдиного податку – підприємці, що мають не більше 10 найманих працівників та займаються торгівлею, виробництвом, наданням побутових послуг населенню та платникам єдиного податку, утримують кафе та ресторани. Всі інші підприємці належать до третьої групи.

Крім обмежень за видами діяльності та кількістю найманих працівників, існують і обмеження щодо максимальної річної суми виручки підприємців – платників єдиного податку:

 • 1 група – 300 тис. грн.;
 • 2 група – 1 млн. 500 тис. грн.;
 • 3 група – 5 млн. грн.

Для ФОП 3-ї групи ставка єдиного податку встановлена у відсотках від виручки (5 відсотків), а для ФОП 1-ї та 2-ї груп – у фіксованій щомісячній сумі, що встановлюється органами місцевого самоврядування (не більше 10% прожиткового мінімуму для 1-ї групи та не більше 20% мінімальної зарплати для 2-ї групи ФОП).

Крім єдиного податку, підприємці всіх груп сплачують ЄСВ у фіксованій сумі, що дорівнює 22 відсотка мінімальної заробітної плати (станом на 1 січня 2018 року це становить 819.06 грн. на місяць).

Підприємці – платники єдиного податку не зобов’язані сплачувати податок на додану вартість, але ФОП 3-ї групи може добровільно зареєструватися платником ПДВ. В такому випадку він сплачуватиме єдиний податок за зменшеною ставкою (3 відсотка замість 5).

 

Вибір системи оподаткування для ФОП

Яка система оподаткування є найбільш привабливою для використання підприємцем?

На перший погляд відповідь є очевидною – спрощена система оподаткування. Але це не завжди вірно. Щоб більш-менш точно розрахувати суму податків, яку треба буде заплатити у випадку обрання тієї чи іншої системи оподаткування, необхідно знати прогнозні суми виручки та витрат, що не завжди можливо. Але для типових випадків ми можемо надати рекомендації, базуючись на знанні типових економічних показників, навіть без проведення точних розрахунків.

Якщо ви плануєте надавати бізнес-послуги, обирайте 3 групу єдиного податку, без ПДВ (за ставкою 5 відсотків), а якщо виключно побутові послуги – то першу або другу групу, залежно від наявності найманих працівників та запланованого обсягу виручки.

У разі здійснення роздрібної торгівлі (крім торгівлі алкоголем, тютюном, пальним, автомобілями, ювелірними виробами), обирайте 2 групу єдиного податку. Якщо ви здійснюєте роздрібну торгівлю пивом або столовими винами, ви теж можете обрати цю групу.

Якщо ви плануєте продавати підакцизні товари (алкоголь, тютюн, автомобілі), вам доведеться здійснювати цю діяльність на загальній системі оподаткування, але якщо виручка за 12 місяців не перевищує 1 млн. грн., то вам при цьому не обов’язково реєструватися платником ПДВ.

Якщо ви плануєте продавати ювелірні вироби, то вам буде вигідніше бути платником єдиного податку 3-ї групи (за умови, що ваша націнка складає не менше за 20 відсотків роздрібної ціни).

Також обирайте 2 групу, якщо плануєте здійснювати виробництво товарів (крім підакцизних) у невеликих обсягах (менше 1,5 млн. грн. на рік). Якщо ж ваші обсяги перевищують цей показник (але не більше 5 млн. грн. на рік), доцільно обрати:

 • єдиний податок 3-ї групи за ставкою 3 відсотки, зі сплатою ПДВ, у разі придбання сировини та матеріалів у платників ПДВ;
 • єдиний податок 3-ї групи за ставкою 5 відсотків, без сплати ПДВ, у разі придбання сировини та матеріалів у неплатників ПДВ.

У разі здійснення оптової торгівлі у обсягах більше 5 млн. грн. на рік вам доведеться обрати загальну систему оподаткування з ПДВ, але якщо виручка не перевищує цю суму, ви маєте вибір – обрати загальну систему або спрощену. В такому разі:

 • Оберіть загальну систему оподаткування, якщо ваша маржа менша за 15 відсотків ціни продажу;
 • Якщо вашими покупцями є неплатники ПДВ, а ваша маржа більша за 20 відсотків ціни продажу, обирайте спрощену систему за ставкою 5 відсотків (без ПДВ);
 • Якщо ви придбаваєте товари у платників ПДВ та реалізуєте також платникам ПДВ, а ваша маржа більша за 20 відсотків ціни продажу, оберіть спрощену систему із сплатою ПДВ, ставка єдиного податку складатиме при цьому 3 відсотка.

 

 

Які податки сплачує ТОВ

Загальна система оподаткування для ТОВ

У разі перебування на загальній системі оподаткування юридична особа сплачує лише один прямий податок – податок на прибуток підприємств. Ставка податку складає 18 відсотків прибутку до оподаткування. Розрахунок прибутку багато у чому збігається з розрахунком чистого доходу підприємця. Він дорівнює різниці між доходами та витратами, але самі правила розрахунку дещо відрізняються.

Якщо дохід компанії за 12 місяців перевищує 1 млн. грн., необхідно сплачувати ПДВ. Розрахунок ПДВ для юридичної особи нічим не відрізняється від розрахунку ПДВ у підприємця. За бажанням, компанія може зареєструватися платником ПДВ до досягнення суми доходу 1 млн. грн.

Дивіться більш детально про розрахунок прямих податків та ПДВ.

Як бачимо, ставка прямого оподаткування юридичних осіб (18%) суттєво нижча за сукупну ефективну ставку оподаткування фізичних осіб – підприємців (34%). Навіть якщо до неї додати ставку оподаткування дивідендів (6,5 відсотків, включаючи ПДФО та військовий збір), то сукупна ефективна ставка оподаткування доходів компанії складе 23,3 відсотка, порівняно з 34 для ФОП. Тому для юридичних осіб, на відміну від підприємців, застосування спрощеної системи оподаткування є менш привабливим.

 

Спрощена система оподаткування для ТОВ

На відміну від підприємців, які можуть застосовувати одну з трьох груп єдиного податку, юридичні особи обмежені у своєму виборі лише 3-ю групою. Ставка податку для них складає 5 відсотків від обороту, а у разі добровільної реєстрації платником ПДВ – 3 відсотки.

Обмеження щодо максимальної річної суми виручки для юридичних осіб – платників єдиного податку таке саме, як і для ФОП 3-ї групи, тобто 5 млн. грн.

 

Вибір системи оподаткування для ТОВ

Для юридичної особи правильний вибір системи оподаткування є більш складним завданням, ніж для підприємця – фізичної особи. Найбільш точно це можна зробити шляхом порівняння результатів розрахунків кількох альтернативних варіантів з використанням прогнозних сум доходів та витрат. За відсутності таких даних можна лише надати рекомендації загального характеру. Отже:

 • Якщо ваша маржа (різниця між виручкою та витратами) менша за 10-12 відсотків – завжди обирайте загальну систему;
 • Якщо ваша маржа більша за 25-30 відсотків – однозначно оберіть спрощену систему;
 • Якщо ваша маржа складає 15-20 відсотків – оберіть загальну систему, якщо ви не є платником ПДВ, у разі ж сплати ПДВ краще буде обрати спрощену систему.

 

Коли доцільно реєструватися платником ПДВ

Якщо ви є платником ПДВ, це означає для вас додаткові витрати на сплату податку, які приблизно дорівнюють 1/6 доданої вартості (суми прибутку до оподаткування, заробітної плати, ЄСВ та інших податків).

Податковий кодекс вимагає обов’язкової реєстрації платником ПДВ, якщо доходи за 12 місяців перевищують 1 млн. грн. Але бувають випадки, коли зареєструватися платником ПДВ доцільно добровільно. Досить частою є ситуація коли компанії-покупці вимагають, щоб постачальник був платником ПДВ як передумову для роботи.

Чи завжди варто іти назустріч таким побажанням? Це залежить від двох факторів – розміру вашої маржі та того, чи є ваші постачальники, у свою чергу, платниками ПДВ.

Якщо ваші основні постачальники – не платники ПДВ, а розмір вашої маржі невеликий, то в жодному випадку добровільно реєструватися платником ПДВ не варто, інакше ви ризикуєте понести суттєві збитки. Інколи альтернативним рішенням може бути невелике зменшення ціни для покупців – платників ПДВ, але у будь-якому випадку потрібні попередні розрахунки, аби знайти найбільш економічно вигідне рішення.

Ви можете замовити у нас індивідуальну консультацію для проведення розрахунків з вибору найбільш економічно доцільної саме для вас системи оподаткування. У разі укладення з нашою компанією договору про надання бухгалтерських послуг, ви безкоштовно отримаєте від нас відповідні рекомендації.

Матеріали сайту є об'єктом правового захисту відповідно до Закону про авторське право в цифрову епоху (Digital Millennium Copyright Act)

Використання матеріалів сайту дозволено виключно за наявності активного посилання на оригінал.

Вгору