info@firstconsulting.com.ua

skype12 firstconsulting.com.ua



Вибір організаційно-правової форми бізнесу

 

Що обрати – ТОВ чи ФОП

Отже, ви вирішили розпочати свій власний бізнес, або легалізувати вже існуючий. Перше, що необхідно зробити після того, як ви визначилися з ідеєю та стратегією бізнесу – це обрати для нього організаційно-правову форму.

Спочатку необхідно визначити, чи буде бізнес ваш існувати як компанія (юридична особа), чи у формі приватної підприємницької діяльності (без створення юридичної особи). Щоб це зробити, необхідно знати у чому полягають відмінності між юридичною особою та фізичною особою – підприємцем (ФОП).

Необхідно мати на увазі, що юридична особа – це загальний термін для багатьох організаційно-правових форм, не всі з яких придатні для ведення бізнесу. Перш за все ми поговоримо про найбільш популярну серед українського бізнесу форму юридичної особи – товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ).

 

У чому різниця між ТОВ та ФОП

Як приватний підприємець, так і товариство з обмеженою відповідальність мають свої плюси та мінуси у якості організаційних форм для ведення бізнесу. У чому ж основна різниця між юридичною та фізичною особою?

 

Юридичний статус

Як будь-яка юридична особа, товариство з обмеженою відповідальністю юридично відокремлене від своїх власників (засновників), тобто розглядається законом як окрема особа, в той час як людина-підприємець – це таж сама людина. Таким чином, державна реєстрація товариства з обмеженою відповідальністю означає виникнення зовсім нової особи, відмінної від особи засновника (засновників). Державна ж реєстрація фізичної особи – підприємця не створює нової, окремої особи, а лише засвідчую той факт, що громадянин повідомив державні органи про свій намір займатися підприємницькою діяльністю.

Так само, у разі смерті фізичної особи її підприємницька діяльність припиняється, а от діяльність юридичної особи продовжується навіть у разі смерті її засновника.

Учасник ТОВ не вважається особою, що здійснює підприємницьку діяльність. Тому бути засновниками товариства та володіти часткою у його статутному капіталі можуть навіть ті особи, яким закон забороняє здійснювати підприємницьку діяльність.

 

Види діяльності

Як ТОВ, так і ФОП можуть здійснювати абсолютну більшість видів діяльності. Однак для деяких видів діяльності існують обмеження. Наприклад, організацію ломбардів можуть здійснювати лише повні товариства, а страхову діяльність – товариства з додатковою відповідальністю, повні та акціонерні товариства.

 

Відповідальність за грошовими зобов’язаннями

Фізична особа – підприємець несе відповідальність усім своїм майном, в тому числі і тим, яке не використовується у підприємницькій діяльності. У разі банкрутства приватного підприємця стягнення може бути звернено також на його особисті речі, квартиру, автомобіль, тощо.

Учасник товариства з обмеженою відповідальністю не несе відповідальності за зобов’язаннями ТОВ. Тобто, максимум що він може втратити у разі банкрутства компанії – це його внесок до статутного капіталу.

 

Стартовий капітал

Стартовий капітал для ведення бізнесу ТОВ вноситься його засновниками у вигляді статутного капіталу протягом одного року з дня державної реєстрації товариства. Якщо у подальшому виникає необхідність збільшення статутного капіталу через додаткові внески учасників, або навпаки, повернення учасникам частини внесків шляхом зменшення статутного капіталу, то це потребуватиме державної реєстрації змін до статуту товариства. Натомість підприємець може інвестувати капітал у свою справу у будь-який час та у будь-якому розмірі, а також без обмежень вилучати капітал з бізнесу.

 

Трудові та майнові відносини

Як ТОВ, так ФОП жодним чином не обмежені у праві укладати трудові договори з працівниками. Працівник, що працює у ФОП, має такі самі права, обов’язки та соціальні гарантії, як і працівник, що працює в ТОВ.

Особливість трудових відносин у ТОВ полягає у тому, що компанія може укласти трудовий договір із своїм засновником так само, як і з будь-якою іншою особою. Оскільки юридично компанія відокремлена від своїх власників (є іншою особою з точки зору закону), то укладення трудового договору між ТОВ та її власником допускається навіть у тому разі, коли компанія повністю, на 100 відсотків, належить одному власникові (товариство з обмеженою відповідальністю, що має одного учасника). В цьому випадку учасник (власник) ТОВ буде одночасно вважатися найманим працівником та отримувати від компанії заробітну плату на загальних підставах.

Важлива відмінність полягає в тому, що у ФОП вся сума доходу, отримана від підприємницької діяльності, буде вважалися доходом цієї фізичної особи, незалежно від того, чи були ці кошти фактично використані на особисті цілі, чи реінвестовані (вкладені) у розвиток бізнесу. У випадку ж учасника ТОВ його доходом вважатимуться лише отримані від компанії заробітна плата та дивіденди, а не вся сума прибутку компанії.

Подібним чином, учасник товариства з обмеженою відповідальністю може надати йому у платне користування (оренду) власне майно для ведення діяльності, наприклад, автомобіль, приміщення, та отримувати від компанії орендну плату. Або ж він може надати товариству грошову позику на визначений термін.

 

Розподіл прибутків

Весь чистий прибуток, отриманий підприємцем, належить йому безпосередньо. Тобто він може використовувати його на власний розсуд, без чийогось дозволу. Наприклад, якщо на банківському рахунку підприємця є кошти, він може у будь-який час зняти їх та витратити на будь-які особисті чи бізнесові потреби (але потрібно не забути сплатити податки).

На противагу цьому, прибуток, отриманий товариством, є власністю товариства, а не його учасників. Отже, на відміну від ФОП, учасник ТОВ не має права використовувати на власний розсуд грошові кошти, що належать компанії. Для цього ці кошти спочатку мають бути розподілені між учасниками пропорційно їхнім часткам у статутному капіталі, та виплачені їм у вигляді дивідендів. При цьому одночасно мають бути сплачені належні податки. Слід пам’ятати про численні випадки, коли учасники товариств навіть піддавалися кримінальному переслідуванню за привласнення коштів заснованих ними компаній.

 

Оподаткування

Оподаткування компаній та фізичних осіб – підприємців розрізняється дуже суттєво, як за видами податків, так і їх за ставками.

Основним податком, що сплачують юридичні особи, є податок на прибуток, який становить 18 відсотків від прибутку компанії до оподаткування. Основним податком для фізичних осіб – підприємців є податок з доходів фізичних осіб, який становить 18 відсотків від чистого доходу підприємця. Між тим, як розраховується прибуток ТОВ та чистий дохід ФОП, є багато схожого, але є й суттєві відмінності, встановлені Податковим кодексом (докладніше у статті). Крім цього, підприємці мають сплачувати єдиний соціальний внесок (ЄСВ) у розмірі 22 відсотки від чистого доходу та військовий збір за ставкою 1,5 відсотки. Отже, чистий дохід підприємця у підсумку оподатковується за більш високою ставкою, аніж прибуток компанії.

Додатково до податку на прибуток, який сплачує ТОВ, його учасники сплачують податок при отриманні дивідендів. Його ставка складає 5 відсотків (та додатково 1,5 відсотки – військовий збір). Якщо ТОВ не виплачує дивіденди, а реінвестує кошти у розвиток бізнесу,цей податок не сплачується. ФОП не сплачує податку на дивіденди, оскільки, як було вже сказано, може вільно розпоряджатися всіма отриманими коштами.

За виконання певних умов, ТОВ або ФОП можуть обрати альтернативу у вигляді спрощеної системи оподаткування, та замість податку на прибуток (податку з доходів для ФОП) сплачувати єдиний податок. Для юридичних осіб ставка єдиного податку складає, як правило, 5 відсотків всіх отриманих доходів, для фізичних осіб вона залежить від обраної платником єдиного податку групи оподаткування, та може бути як у відсотках до суми отриманої виручки (зазвичай 5 відсотків), так і у вигляді щомісячної фіксованої суми (докладніше у статті). Додатково ФОП – платники єдиного податку сплачують фіксовану суму ЄСВ у розмірі 22 відсотка від мінімальної заробітної плати на місяць.

Так само, як і у попередньому випадку, при виплаті дивідендів своїм учасникам ТОВ – платник єдиного податку має утримати та сплатити податок на дивіденди. Але якщо ТОВ є платником єдиного податку, то ставка податку на дивіденди складе вже не 5, а 9 відсотків (та додатково 1,5 відсотки – військовий збір).

Що стосується інших податків, наприклад ПДВ, акцизного податку, податку на землю, податків при виплаті заробітної плати найманим працівникам, то тут принципових відмінностей між ТОВ та ФОП не існує, більшість податків сплачуються однаково.

 

Як обрати між ТОВ та ФОП

Перш за все, необхідно взяти до уваги юридичні аспекти, такі як захист майнових прав та обмеження відповідальності.

Якщо ви плануєте займатися бізнесом самотужки, то вам підійде будь-яка форма. Якщо ж ви плануєте мати компаньйонів, та бажаєте юридично закріпити майнові відносини (пропорції розподілу прибутків та майна між учасниками, обов’язки щодо формування статутного капіталу), то краще обрати товариство. Статут товариства з обмеженою відповідальністю визначає права та обов’язки учасників, та надає їм змогу звертатися до суду за захистом у разі порушення їхніх прав товариством або іншими учасниками. У разі провадження підприємцем спільної діяльності з іншими особами також існує можливість укласти договір про спільну діяльність, у якому передбачити взаємні зобов’язання, однак на практиці такий спосіб захисту майнових прав не завжди може бути застосований.

Якщо ваш бізнес є фінансово ризиковим, та може призвести до виникнення значних боргів, то доцільно надати перевагу ТОВ як формі захисту від кредиторів, оскільки ФОП доведеться відповідати перед кредиторами усім своїм майном. Звісно, ніхто не планує збанкрутувати, але інколи таке трапляється.

Наступним міркуванням має бути зменшення сукупного податкового навантаження на бізнес. Оскільки кожний бізнес має унікальне поєднання видів діяльності, бізнес-моделі та фінансових показників, немає змоги надати універсальні рекомендації з цього питання. Найчастіше для малого бізнесу привабливою формою з податкової точки зору є ФОП на єдиному податку, але це правило не є універсальним. По-перше, застосування спрощеної системи оподаткування можливо не завжди, а по-друге, інколи буває так що загальна система оподаткування забезпечує менше податкове навантаження.

Ми можемо надати вам індивідуальну консультацію з вибору організаційно-правової форми та системи оподаткування з проведенням порівняльних розрахунків грошових потоків та податкового навантаження для різних варіантів. Ми надаємо відповідну консультацію безкоштовно у разі укладення договору про надання бухгалтерських послуг. Рекомендуємо також ознайомитися із статтею щодо вибору системи оподаткування.

При виборі також має значення легкість доступу до зароблених грошей, і ФОП має перевагу перед ТОВ у цьому питанні.

Якщо ваш особистий дохід контролюється державними органами (наприклад, ви отримуєте субсидію на оплату комунальних послуг або сплачуєте аліменти), то, навпаки, є сенс розглядати створення товариства, оскільки у цьому разі ви зможете самі вирішувати, який дохід собі виплачувати у вигляді заробітної плати чи дивідендів.

 

Які ще є організаційно-правові форми підприємств

Крім двох перелічених (ТОВ та ФОП) законодавство України дає змогу провадити бізнес шляхом створення таких форм юридичних осіб як приватне підприємство, виробничий кооператив, товариство з додатковою відповідальністю, повне товариство, командитне товариство, акціонерне товариство (приватне або публічне). В деяких випадках існує можливість вести комерційну діяльність також через неприбуткові організації, але закон забороняє розподіляти прибутки між їхніми учасниками.

Приватне підприємство за правовим статусом принципово не відрізняється від товариства з обмеженою відповідальністю, тому може використовуватися замість ТОВ, особливо у випадку одного учасника. Це може бути корисно, якщо одна людина повністю володіє кількома компаніями. В цьому випадку вона може бути учасником лише одного товариства із 100-відсотковою участю, а от щодо участі у приватних підприємствах, таке обмеження відсутнє.

Виробничий кооператив – це доволі екзотична у наш час форма організації бізнесу, яка була популярною в кінці 80-х років. Вона являє собою певний симбіоз приватного підприємця та господарського товариства. На відміну від ТОВ, учасники якого можуть брати лише майнову участь, та не займатися безпосередньо веденням бізнесу, учасники виробничого кооперативу зобов’язані брати у ньому особисту трудову участь, а отримані доходи розподіляються між ними у пропорціях, визначених відповідно до статуту кооперативу. Учасники кооперативу отримують лише дивіденди (частку у розподілі прибутку), а не заробітну плату, як це можуть робити учасники товариства.

Товариство з додатковою відповідальністю схоже в усіх аспектах на товариство з обмеженою відповідальністю, за винятком того, що його учасники несуть додаткову відповідальність на визначену у статуті суму своїм особистим майном. Товариства з додатковою відповідальністю використовуються, як правило, для здійснення діяльності з надання фінансових послуг (наприклад, страхування).

Товариства з повною відповідальністю використовуються майже виключно для діяльності ломбардів. Учасники товариства з повною відповідальністю несуть відповідальність по зобов’язанням товариства усім своїм майном.

Командитні товариства в Україні використовуються досить рідко. Особливістю таких товариств є те, що у них входять як повні учасники, що несуть відповідальність усім своїм майном, так і учасники з обмеженою відповідальністю.

Акціонерні товариства мають мінімальний розмір статутного капіталу 1250 мінімальних заробітних плат (близько 4,7 млн. грн. на дату написання статті), а їх створення пов’язано із складною процедурою випуску та розміщення акцій. Тому така організаційно-правова форма використовується майже виключно великим бізнесом.

Матеріали сайту є об'єктом правового захисту відповідно до Закону про авторське право в цифрову епоху (Digital Millennium Copyright Act)

Використання матеріалів сайту дозволено виключно за наявності активного посилання на оригінал.

Вгору