info@firstconsulting.com.ua

skype12 firstconsulting.com.uaВідкрита онлайн консультація (Квітень 2020)

Податки, бухгалтерський облік, господарське право

Теми консультації:

Заповнення податкової накладної

Обрання спрощеної системи оподаткування

Комерційне найменування фізичної особи – підприємця

Компенсація комунальних послуг орендарем

Оподаткування іноземних інвестиційних доходів

Використання банківських рахунків фізичними особами - підприємцями

 

 

1. Ми закуповуємо ручки під нанесення лого. У податковій накладній постачальника вони прописані з якимось кодом. Коли ми їх відвантажуємо з нанесенням клієнту, чи необхідно вказувати їх з тим же кодом, чи створювати новий код? При цьому необхідно списувати фарбу, як тоді прописувати в податковій накладній, як нанесення на ручки? Чи виписувати податкову накладну на послуги із зазначенням кількості ручок?

Відповідно до статті 201 Податкового кодексу України, у податковій накладній зазначається код товару згідно з УКТ ЗЕД, а для послуг – код послуги згідно з Державним класифікатором продукції та послуг (ДКПП).

Що саме має бути зазначено у податковій накладній у Вашому випадку залежатиме від того, яким чином сформульовано предмет договору із замовником. Якщо предметом договору є поставка ручок з попередньо нанесеним на них зображенням, і визначена ціна включає як вартість сировини (ручок, фарби), так і вартість послуг з нанесення зображення, то в податковій накладній необхідно також відобразити кількість ручок за відповідним кодом УКТ ЗЕД, який в цьому випадку буде співпадати з кодом УКТ ЗЕД придбаних ручок. Якщо ж предметом договору є послуга з нанесення зображення, то в податковій накладній необхідно відобразити відповідну послугу за кодом ДКПП.

Необхідно також звернути увагу на те, що в першому випадку Ваша діяльність буде класифікуватися у класі 22.29 «Виробництво інших виробів із пластмас» Класифікації видів економічної діяльності (КВЕД-2010), в той час як у другому випадку – у класі 18.12 «Друкування іншої продукції».

 

2. Чи потрібно реєструвати книгу обліку доходів на загальній системі оподаткування до переходу на єдиний податок, якщо у цей період не буде доходів? Чи можна відправити книгу обліку доходів поштою у ДПІ свого району для її реєстрації та потім отримати цю книгу від них назад поштою? При переході на першу групу єдиного податку у пункті 5.1.1 заяви треба вказати 10 відсотків до розміру мінімальної заробітної плати та група 1 без реєстрації ПДВ? Мене непокоїть, що можна обрати варіант лише від мінімальної заробітної плати, а не від прожиткового мінімуму працездатних осіб при заповненні цього пункту.

Відповідно до пункту 177.10 статті 177 Податкового кодексу України (ПКУ) фізичні особи – підприємці зобов’язані вести Книгу обліку доходів і витрат, у якій за підсумком робочого дня, протягом якого отримано дохід, на підставі первинних документів здійснюються записи про отримані доходи та документально підтверджені витрати. Дія цієї статті не поширюється на осіб, що обрали спрощену систему оподаткування.

Відповідно до статті 298 ПКУ, для обрання спрощеної системи оподаткування суб'єкт господарювання може подати заяву державному реєстратору як додаток до заяви про державну реєстрацію. Зареєстровані в установленому порядку фізичні особи - підприємці, які до закінчення місяця, в якому відбулася державна реєстрація, подали заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої для першої або другої групи, вважаються платниками єдиного податку з першого числа місяця, наступного за місяцем, у якому відбулася державна реєстрація.

Питання про необхідність реєстрації книги обліку доходів та витрат у період між державною реєстрацією та першим числом наступного місяця (період перебування на загальній системі оподаткування) прямо не врегульовано ні Податковим кодексом, ані підзаконними актами виданими у межах їх компетенції податковими органами, хоча із змісту наведених норм ПКУ можна зробити висновок, що, якщо одночасно з заявою про державну реєстрацію підприємницької діяльності особа подала заяву про обрання спрощеної системи оподаткування, та не здійснювала господарської діяльності у період перебування на загальній системі оподаткування, то в реєстрації відповідної книги доходів та витрат підприємця немає потреби.

Відповідно до пункту 3 Порядку ведення книги обліку доходів для платників єдиного податку першої, другої та третьої груп, які не є платниками податку на додану вартість, у разі обрання платником податку ведення Книги в паперовому вигляді, платник податку зобов’язаний подати до контролюючого органу за основним місцем обліку примірник Книги, на титульному аркуші якої зазначаються: прізвище, ім’я та по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта для фізичних осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта, податкова адреса. Надсилання Книги поштою нормативними документами не передбачено.

Звертаємо Вашу увагу, що відповідно до пункту 3 постанови КМУ від 11.03.2020 № 211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», фізичним особам - підприємцям дозволено на період карантину, вести облік доходів і витрат без використання книг обліку доходів і витрат (книг обліку доходів), якщо ведення зазначених книг повинно розпочатися після встановлення карантину, за умови подальшого подання такими особами книг обліку доходів і витрат (книг обліку доходів), до яких внесені дані про доходи та витрати, отримані (здійснені) ними протягом карантину, для реєстрації до контролюючих органів протягом трьох місяців з дня прийняття рішення про відміну карантину.

Відповідно до пункту 293.2 статті 293 ПКУ, фіксована ставка єдиного податку встановлюється для першої групи платників єдиного податку у межах до 10 відсотків розміру прожиткового мінімуму. Форма Заяви про застосування спрощеної системи оподаткування містить редакційну помилку, оскільки вона не була приведена у відповідність із змінами, внесеними до Податкового кодексу.

 

3. Чи має право у договорі фізична особа – підприємець вказати напрям своєї діяльності та логотип, наприклад ФОП Прізвище Ім’я По батькові - "Електронний центр інформаційного бізнесу"? Я кілька років тому цікавився даним питанням і вичитав, що так писати можна. Вимога була тільки до того, щоби на початку було вказано ФОП та ПІБ. Тепер регіональне Казначейство вважає це написання неправильним, хоча даний напис фігурує тільки у реквізитах, а у шапці договору ФОП та ПІБ.

Відповідно до статті 159 Господарського кодексу України, громадянин-підприємець може мати комерційне найменування. Громадянин-підприємець має право заявити як комерційне найменування своє прізвище або ім'я. Відомості про комерційне найменування суб'єкта господарювання вносяться за його поданням до реєстрів, порядок ведення яких встановлюється законом.

Проте, на даний час в Україні відсутній реєстр комерційних найменувань.

Таким чином, можливість для фізичної особи мати своє комерційне найменування та вказувати його поряд із власним ім’ям відповідає законодавству, але конкретного механізму реалізації та захисту цього права чинним законодавством не передбачено.

 

4. Я ФОП 2 групи єдиного податку, КВЕД 68.20 «Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна» За договором оренди орендар сплачує, крім оренди, вартість комунальних послуг. В договорі зазначено, що відшкодування комунальних послуг є невід'ємною частиною орендної плати. Гроші надходять на мій рахунок ФОП. У призначенні платежу орендар вказав «За комунальні послуги». Я не маю права надавати таку послугу! Що робити? Як виправити помилку?

Стаття 7 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» визначає як такі, що  підлягають ліцензуванню: діяльність у сфері електроенергетики, діяльність на ринку природного газу, централізоване водопостачання та водовідведення, постачання теплової енергії. Отже, для здійснення господарської діяльності з надання комунальних послуг необхідна наявність відповідної ліцензії.

Відповідно до статті 3 Господарського кодексу України, під господарською діяльністю розуміється діяльність суб'єктів господарювання у сфері суспільного виробництва, спрямована на виготовлення та реалізацію продукції, виконання робіт чи надання послуг вартісного характеру, що мають цінову визначеність. Отже, сам по собі факт отримання оплати не є доказом ведення певної господарської діяльності у разі, якщо не мало місце фактичне надання послуг.

Підтвердженням того, що вказаний платіж був здійснений як компенсація вартості комунальних послуг, може бути:

  • Договір оренди;
  • Виставлений орендарю рахунок;
  • Лист орендаря у довільній формі з проханням вважати відповідний платіж компенсацією комунальних витрат за договором.

 

5. У 2019 році фізична особа – резидент продала акції юридичної особи – нерезидента іншій юридичній особі – нерезиденту. Чи є дохід від продажу акцій іноземним доходом? Коли необхідно заплатити ПДФО за такою угодою?

Відповідно до статті 14 Податкового кодексу України (ПКУ), дохід, отриманий резидентами від будь-яких видів їх діяльності за межами митної території України, включаючи відчуження інвестиційних активів, у тому числі корпоративних прав, цінних паперів тощо, є доходом, отриманим з джерел за межами України (іноземним доходом). Позитивна різниця між доходом, отриманим платником податку від проведення операцій з цінними паперами з урахуванням курсової різниці, та витратами на придбання таких інвестиційних активів, є інвестиційним прибутком.

Відповідно до пункту 170.2 статті 170 ПКУ, інвестиційний прибуток розраховується як позитивна різниця між доходом, отриманим платником податку від продажу окремого інвестиційного активу з урахуванням курсової різниці (за наявності), та його вартістю, що визначається із суми документально підтверджених витрат на придбання такого активу. Платник податку зобов'язаний включити у річну декларацію про майновий стан та доходи результати усіх операцій з купівлі та продажу інвестиційних активів, здійснених протягом звітного (податкового) року як на території України, так і за її межами.

Відповідно до пункту 167.5 статті 167 ПКУ, ставка оподаткування інвестиційного прибутку становить 18 відсотків (додатково сплачується військовий збір за ставкою 1,5 відсотки).

Слід врахувати, що термін подання річної декларації про майновий стан та доходи за 2019 рік подовжено відповідно до Закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)» до 1 липня 2020 року.

 

6. ФОП 2-ї групи отримує платежі з закордону в валюті через платіжні системи, які конвертуються в гривні. Наскільки це законно?

Відповідь на Ваше питання залежатиме від характеру отримуваних платежів. Фізична особа – підприємець, платник єдиного податку другої групи не має права надавати послуги іноземним особам, детальніше дивіться Відкриту онлайн-консультацію за березень 2020 року. Одночасно, отримання переказів особистого характеру не є порушенням законодавства.

 

7. Я хочу зареєструвати ФОП з видом діяльності по КВЕД 47.91 «Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу Інтернет». Чи обов’язково створювати сайт, чи достатньо продавати на торгових майданчиках таких як OLX? Яким чином покупці повинні оплачувати товар – на карту чи розрахунковий рахунок?

Чинне законодавство не містить вимоги до суб’єктів підприємницької діяльності, які здійснюють торгівлю через мережу Інтернет, мати власний веб-сайт, як і обмежень щодо використання з цією метою торгових платформ, соціальних мереж, тощо.

Відповідно до пункту 14 Інструкції про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків – резидентів і нерезидентів, забороняється використовувати поточні рахунки фізичних осіб, що відкриваються для власних потреб, для проведення операцій, пов'язаних із здійсненням підприємницької та незалежної професійної діяльності. Отже, грошові кошти від підприємницької діяльності мають надходити на поточний рахунок, відкритий з метою здійснення підприємницької діяльності, а не на особистий поточний рахунок фізичної особи. Відповідно до статті 7 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», карткові рахунки належать до поточний рахунків. Деякі українські банки при відкритті поточного рахунку фізичної особи – підприємця пропонують одночасне відкриття платіжної картки до цього рахунку. Отримання виручки від продажу товарів на рахунок, відкритий для підприємницької діяльності, з використанням реквізитів платіжної картки не є порушенням норм законодавства.

Таким чином, якщо Ви бажаєте отримувати оплату від покупців за реквізитами платіжної картки, Вам доцільно відкрити рахунок ФОП в банку та платіжну картку до цього рахунку. При цьому необхідно проконсультуватися з працівниками банку та пересвідчитися, що кошти, які надходитимуть на картку, зараховуватимуться на поточний рахунок ФОП.

 

8. Чи може ФОП – єдинник оплачувати з поточного рахунку ремонт власного автомобіля, який належить йому як фізичній особі? Чи потрібно для цього укладати договір оренди?

Відповідно до Інструкції про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків – резидентів і нерезидентів, клієнти мають право відкривати рахунки в будь-яких банках України відповідно до власного вибору для забезпечення своєї господарської/підприємницької/інвестиційної/ незалежної професійної діяльності/діяльності, яка не пов’язана з підприємницькою, і власних потреб.

Відповідно до статті 44 Господарського кодексу України, підприємництво здійснюється на основі вільного розпорядження прибутком, що залишається у підприємця після сплати податків, зборів та інших платежів, передбачених законом.

Отже, фізична особа – підприємець має право вільно користуватися коштами для власних потреб з поточного рахунку, який відкрито для здійснення підприємницької діяльності, за умови сплати всіх податків, зборів та інших платежів, передбачених чинним законодавством.

 

 

Бажаєте отримати безкоштовну консультацію від професіоналів?

Ми регулярно відповідаємо на запитання підписувачів у нашій групі Фейсбук. Якщо ви є користувачем Фейсбук, задайте питання, використовуючи посилання нижче. Якщо ви не не є користувачем Фейсбук, ви маєте бути зареєстрованим користувачем нашого сайту, щоб мати змогу задати питання.

Це повністю безкоштовно!

 

Задати питання у Фейсбук:

тисніть на іконку:

ico.facebook

Ми відповідаємо на запитання у Фейсбук протягом кількох годин (у робочі дні).

Увійти або зареєструватися, щоб задати питання

 

Онлайн консультацію провів

But

Станіслав Бут

Сертифікований міжнародний професійний бухгалтер (CIPA)

Дійсний член Федерації професійних бухгалтерів та аудиторів України

Матеріали сайту є об'єктом правового захисту відповідно до Закону про авторське право в цифрову епоху (Digital Millennium Copyright Act)

Використання матеріалів сайту дозволено виключно за наявності активного посилання на оригінал.

Вгору