info@firstconsulting.com.ua

skype12 firstconsulting.com.uaВідкрита онлайн консультація (Лютий 2020)

Податки, бухгалтерський облік, господарське право

Теми консультації:

Наслідки порушення умов перебування на спрощеній системі оподаткування

Оподаткування неприбуткових організацій

Надання послуг платником єдиного податку 2 групи

Порядок виплати та оподаткування дивідендів

Звітність ТОВ при відсутності господарської діяльності

Компенсація витрат виконавця за договором підряду

 

 

1. ФОП 2 група на спрощеній системі оподаткування надав послугу нерезиденту – юридичній особі в 4 кварталі 2019 та 1 кварталі 2020 року. Що робити, якщо не встигли подати заяву на перехід на загальну систему оподаткування до початку нового року?

Відповідно до підпункту 2 п. 291.4 статті 291 Податкового кодексу України (ПКУ), до другої групи платників єдиного податку належать фізичні особи – підприємці, які здійснюють надання послуг платникам єдиного податку або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, які мають не більше 10 працівників та не більше 1,5 млн. грн. річного доходу.

Оскільки іноземні юридичні особи не є ні платниками єдиного податку, ані фізичними особами – резидентами (населенням), то платник єдиного податку 2 групи не має права надавати їм послуги.

Відповідно до пункту 293.4 статті 293 ПКУ, для фізичних осіб – підприємців, платників єдиного податку другої групи, ставка єдиного податку встановлюється у розмірі 15 відсотків доходу, отриманого від провадження діяльності, яка не передбачена у підпункті 2 пункту 291.4 статті 291 ПКУ. У разі здійснення платником єдиного податку другої групи діяльності, яка не передбачена у цьому підпункті, він зобов’язаний перейти на загальну систему оподаткування з першого числа місяця, наступного за податковим кварталом, у якому здійснювалася така діяльність (підпункт 298.2.3 ПКУ).

Для відмови від спрощеної системи оподаткування суб'єкт господарювання не пізніше ніж за 10 календарних днів до початку нового календарного кварталу подає заяву до контролюючого органу.

Штрафні санкції у випадку, якщо платник єдиного податку не подав своєчасно заяву про перехід на загальну систему оподаткування, ПКУ не передбачені, але податковий орган в такому випадку має право, на підставі пункту 299.10 статті 299 ПКУ, самостійно анулювати реєстрацію фізичної особи – підприємця платником єдиного податку з першого числа місяця, наступного за кварталом, у якому сталося порушення, тобто з 1 січня 2020 року. Відповідно, за операціями, проведеними з цієї дати, податок буде нараховуватися за правилами загальної системи оподаткування.

Таким чином, Вам необхідно подати декларацію з єдиного податку за 2019 рік, у якій зазначити окремо доходи від операцій, на які не поширюється дія спрощеної системи оподаткування, та сплатити податок за ставкою 15 відсотків, а також подати заяву про перехід на загальну систему оподаткування, в якій зазначити датою переходу 1 січня 2020 року.

 

2. Громадська організація внесена до реєстру неприбуткових організацій. Протягом року були отримані членські внески на суму 2297 грн., обслуговування банку склало 88,16 грн. Решта грошей повинні були піти іншій неприбутковій організації, але до кінця року "зависли". Чи потрібно платити податок на прибуток з залишку, і як відобразити рух коштів у податковій та фінансової звітності організації?

Чинне законодавство не містить вимоги про обов’язкове використання надходжень неприбуткової організації у тому ж податковому періоді, коли ці кошти отримані, а також не містить норми про оподаткування залишку невикористаних коштів неприбуткової організації, за умови, що організацією не порушені умови пункту 133.4 статті 133 Податкового кодексу України (ПКУ).

Порушенням зазначеної норми ПКУ є використання доходів (прибутків) неприбуткової організації на інші цілі, ніж фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами. Отже, якщо неприбуткова організація лише акумулювала кошті від членських внесків, але не витратила їх, то порушення норм ПКУ не могло мати місця. Відповідно, така неприбуткова організація не повинна подавати Декларацію з податку на прибуток та сплачувати податок з нерозподіленої частини коштів.

Фінансова звітність складається та подається відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні». Згідно з частиною 3 статті 11 цього Закону, для непідприємницьких товариств встановлюється скорочена за показниками фінансова звітність у складі балансу та звіту про фінансові результати. Порядок складання фінансової звітності непідприємницькими товариствами встановлений Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 25 «Спрощена фінансова звітність».

 

3. Я – репетитор, ФОП 2 групи, отримала в листопаді і лютому оплату на свій бізнес-рахунок від ФОП 3 групи (не знала, що він на 3 групі) з призначенням платежу «за послуги освіти». Що мені робити з цими платежами? Чи можу я зробити повернення, чи треба це задекларувати?

Відповідно до підпункту 2 п. 291.4 статті 291 Податкового кодексу України (ПКУ), до другої групи платників єдиного податку належать фізичні особи – підприємці, які здійснюють надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, які мають не більше 10 працівників та не більше 1,5 млн. грн. річного доходу.

Отже, платники єдиного податку другої групи мають право надавати будь-які послуги, крім тих, які перелічені у пункті 291.5 статті 291 ПКУ, платникам єдиного податку. Тому надання послуг платнику єдиного податку 3-ї групи не є порушенням умов перебування на спрощеній системі оподаткування.

 

4. ТОВ на єдиному податку створило статутний капітал у розмірі 3 000 000 грн. Вкладом засновника (фізична особа) до статутного капіталу є нерухоме майно (майстерня) вартістю 3 000 000 грн. Засновник вніс внесок до статутного капіталу за актом приймання - передачі. Майстерню ввели в експлуатацію (строк експлуатації 20 років), місячна сума амортизації становить 12 500 грн. Чи потрібно ТОВ на єдиному податку нараховувати амортизацію, відносити суму амортизації на витрати та відображати у фінансовій звітності? Чи впливає сума амортизації на нарахування та виплату дивідендів? Я розумію, що так впливає, адже джерелом виплати дивідендів є бухгалтерський чистий прибуток підприємства, який залишається після сплати всіх податків та зборів, але засновник хоче отримувати дивідендів більше на суму амортизації. Які ставки податку для ТОВ на єдиному податку при виплаті дивідендів?

По-перше, необхідно зазначити, що Податковий кодекс України (ПКУ) не регулює питання нарахування та виплати дивідендів, а лише питання оподаткування. Тому порядок виплати дивідендів не залежить від обраної товариством системи оподаткування.

Питання виплати дивідендів учасникам товариств з обмеженою відповідальністю регулюється статтями 26 та 27 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю». Зокрема, частиною 1 статті 26 Закону передбачено, що виплата дивідендів здійснюється за рахунок чистого прибутку товариства.

Ведення обліку доходів та витрат, та визначення фінансового результату (прибутку або збитку) здійснюється відповідно до національних або міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, дія яких поширюється на всі підприємства, незалежно від обраної системи оподаткування.

Пунктом 3 Розділу І Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» встановлено, що прибуток – це сума, на яку доходи перевищують пов’язані з ними витрати. Правила визнання витрат та їхній склад встановлені Положенням (стандартом) бухгалтерського  обліку 16 «Витрати» (ПСБО 16), з урахуванням особливостей, встановлених іншими Положеннями. Зокрема, відповідно до пункту 30 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби» (ПСБО 7), сума нарахованої амортизації основних засобів відображається у обліку як збільшення витрат. Пунктом 15 ПСБО 16 передбачено, що амортизація основних засобів загальновиробничого призначення включається до складу загальновиробничих витрат.

Амортизація нараховується всіма підприємствами, в тому числі платниками єдиного податку, у відповідності до пунктів 22 – 30 ПСБО 7. Нарахована сума амортизації збільшує суму витрат, та відповідно зменшує суму прибутку, яка може бути розподілена шляхом виплати дивідендів.

Таким чином, виплата дивідендів за рахунок нарахованої амортизації суперечить законодавству. В той же час можлива виплата відповідної суми власнику (учаснику) товариства за рахунок зменшення розміру статутного капіталу. Порядок зменшення статутного капіталу товариства встановлений статтею 19 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю».

Підпунктом 167.5.4 пункту 167.5 статті 167 ПКУ передбачено, що ставка податку на доходи фізичних осіб для доходів у вигляді дивідендів по корпоративних правах, нарахованих суб’єктами господарювання, які не є платниками податку на прибуток, становить половину розміру ставки, встановленої у пункті 167.1 цієї статті, тобто 9 відсотків. Ці доходи остаточно оподатковуються податковим агентом під час їх нарахування (пункт 170.5 ПКУ). Ставка військового збору складає 1,5 відсотки для всіх доходів, які оподатковуються податком на доходи фізичних осіб (частина 16-1 Підрозділу 10 Розділу ХХ ПКУ).

 

5. Товариство з обмеженою відповідальністю з 01.03.2020 року тимчасово призупиняє господарську діяльність. Директор звільняється і його обов’язки бере на себе засновник (без винагороди). Чи потрібно подавати заяву, і яку, щодо зміни директора на засновника, якщо він одна і та ж фізична особа? Яку звітність необхідно буде надавати, якщо у Товаристві не буде найманих працівників і не буде вестися господарська діяльність? Чи повинно Товариство сплачувати при цьому податки?

Стаття 9 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» визначає склад відомостей, що містяться у Єдиному державному реєстрі про керівника юридичної особи та інших осіб, які можуть вчиняти дії від імені юридичної особи: прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта, дані про наявність обмежень щодо представництва юридичної особи. Отже, якщо дані фізичної особи, яка представляє товариство (директора або виконуючого обов’язки керівника), не змінюються, а змінюється лише її посада, то немає необхідності подавати заяву про зміну відомостей ЄДР.

Сплата податків залежить від наявності у товариства об’єктів оподаткування окремими видами податків. Наприклад, за наявності об’єктів оподаткування податком на майно, відповідний податок сплачується незалежно від наявності господарської діяльності. Щодо інших податків, таких як податок на прибуток, податок на додану вартість, то за відсутності господарської діяльності об’єкти оподаткування цими податками відсутні.

Відповідно до пункту 49.2 статті 49 Податкового кодексу України, платник податків зобов’язаний за кожний звітний період, в якому виникають об’єкти оподаткування, або у разі наявності показників, які підлягають декларуванню, подавати податкові декларації щодо кожного окремого податку, платником якого він є. Якщо податкові зобов’язання відсутні, та немає інших показників, які мають зазначатися у декларації, тобто всі показники декларації є нульовими, то платник податку має право не подавати таку податкову декларацію.

 

6. Я ФОП на 3-й групі, надаю послуги у галузі ІТ. Маю контракт із іноземною компанією, і вони погодились компенсувати мені вартість обладнання для роботи над їх проектом. Питання в тому чи можу я вписати в інвойс таку позицію як наприклад «Придбання ноутбука»? Звісно, що 5% податку буде сплачено?

Як підприємець, Ви маєте право на отримання будь-яких видів доходів, прямо не заборонених законодавством.

Відповідно до статті 843 Цивільного кодексу України, ціна роботи у договорі підряду включає відшкодування витрат підрядника та плату за виконану ним роботу. Таким чином, ви маєте право за погодженням із замовником включити до ціни договору відшкодування витрат на придбання обладнання, необхідного для виконання договору.

 

 

Бажаєте отримати безкоштовну консультацію від професіоналів?

Ми регулярно відповідаємо на запитання підписувачів у нашій групі Фейсбук. Якщо ви є користувачем Фейсбук, задайте питання, використовуючи посилання нижче. Якщо ви не не є користувачем Фейсбук, ви маєте бути зареєстрованим користувачем нашого сайту, щоб мати змогу задати питання.

Це повністю безкоштовно!

 

Задати питання у Фейсбук:

тисніть на іконку:

ico.facebook

Ми відповідаємо на запитання у Фейсбук протягом кількох годин (у робочі дні).

Увійти або зареєструватися, щоб задати питання

 

Онлайн консультацію провів

But

Станіслав Бут

Сертифікований міжнародний професійний бухгалтер (CIPA)

Дійсний член Федерації професійних бухгалтерів та аудиторів України

Матеріали сайту є об'єктом правового захисту відповідно до Закону про авторське право в цифрову епоху (Digital Millennium Copyright Act)

Використання матеріалів сайту дозволено виключно за наявності активного посилання на оригінал.

Вгору