info@firstconsulting.com.ua

skype12 firstconsulting.com.uaВідкрита онлайн консультація (Січень 2020)

Податки, бухгалтерський облік, господарське право

Теми консультації:

Що робити у разі сплати податків на невірний рахунок

Чи можна витрачати кошти з поточного рахунку на власні потреби

Які первинні документи необхідні у роздрібній торгівлі

Зовнішньоекономічна діяльність підприємців

Відповідальність за несплату ЄСВ

Чи можна надавати побутові послуги за домашньою адресою

Обов’язкова реєстрація платником ПДВ при переході на загальну систему оподаткування

Подовження строків подання декларації

Особливості оподаткування платників єдиного податку

 

 

1. 2 січня я як ФОП перерахував ЄСВ за себе за 4 квартал 2019 року. З 3-го січня були введені нові рахунки для сплати ЄСВ (я платив на старий). За даними кабінету платника податків, гроші не були зараховані, але й не були повернуті. Крім того, оскільки я припинив діяльність як ФОП у грудні минулого року і подав 8 січня річний Звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску з позначкою "ліквідаційна", у Кабінеті зазначено, що я маю недоїмку. Чи маю я право на скасування недоїмки (і відповідних штрафних санкцій), та яким чином кошти, зараховані на старий рахунок, можуть бути перезараховані чи повернуті (банк сказав, що переказ коштів відбувся, і скасування операції вже неможливе)?

Відповідно до пункту 6 частини 1 статті 1 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування», недоїмкою є сума єдиного внеску, своєчасно не нарахована та/або не сплачена у встановлені строки.

Податкові органи дотримуються думки про те, що у разі сплати податкового зобов’язання, зобов’язання з ЄСВ, платником податків (єдиного внеску), за помилковими реквізитами бюджетного рахунку виникає недоїмка, оскільки кошти не надійдуть до відповідного рахунку бюджетної класифікації. Відповідне роз’яснення міститься у Загальнодоступному інформаційно довідковому ресурсі ДПС, код категорії 132.01.

Одночасно, відповідно до існуючої судової практики, помилкове зазначення неправильного рахунку отримувача коштів не є правовою підставою для висновку про несплату необхідної суми податку у визначений законодавством строк, а отже застосування штрафів, передбачених законодавством за несплату податкового зобов’язанням, є безпідставним. Відповідна правова позиція викладена у постанові Верховного Суду від 01.08.2018 р. у справі № 813/2487/17, а також міститься у огляді правових позицій щодо податків, зборів та інших обов’язкових платежів, розміщеному на сайті Верховного Суду.

Ви маєте право подати до податкового органу заяву про зарахування коштів єдиного внеску, сплачених за помилковими реквізитами, на правильний рахунок бюджетної класифікації, а також на скасування штрафних санкцій за несвоєчасну сплату, у разі їх застосування податковим органом. У разі відмови податкового органу у скасуванні штрафних санкцій, Ви маєте можливість оскаржити такі його неправомірні дії до суду.

 

2. Чи можу я, як приватний підприємець, вільно розпоряджатися коштами, які є в мене на рахунку? Я також маю власну компанію (ТОВ) на спрощені системі оподаткування. Маючи на рахунку кошти, чи можу я знімати їх для власних потреб (наприклад для покупки продуктів)?

Відповідь на це питання міститься у статті.

Фізична особа – підприємець має право вільно розпоряджатися коштами, отриманими від підприємницької діяльності, в тому числі використовувати їх для особистих потреб.

Що стосується юридичної особи (ТОВ), то її кошти і майно відокремлені від коштів та майна власників. Товариство є власником майна, переданого йому учасниками як вклад до статутного капіталу, одержаних доходів та іншого майна, набутого на законних підставах (стаття 115 Цивільного кодексу України). Перелік прав учасників товариства встановлений статтею 5 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю». Законом не передбачене право учасників товариства використовувати його кошти безпосередньо на власні потреби. Учасники товариства мають право на отримання частини прибутку товариства шляхом його розподілу між учасниками (дивідендів). Кошти, отримані учасниками у вигляді дивідендів, після сплати податків, можуть бути використані ними на власний розсуд.

 

3. Я хочу відкрити ФОП (торгівля одягом), але багато постачальників не надають документи на товар при закупівлі. Якщо у мене не буде прибуткових документів, які ризики я нестиму? Чи має право податкова вимагати документи на товар, чи вони не обов'язкові? Як вести торговельну діяльність без таких документів, і що відповідати, якщо податкова вимагає документи на товар?

Обов’язок суб’єктів господарювання мати первинні документи, що підтверджують здійснення господарських операцій, регулюється одразу декількома положеннями законодавства.

По-перше, відповідно до частини 8 статті 19 Господарського кодексу України (ГКУ), бухгалтерський облік зобов'язані вести усі суб'єкти господарювання, крім фізичних осіб – підприємців. Отже, на фізичних осіб – підприємців не поширюються вимоги статті 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», якою встановлено, що підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи, оформлені відповідно до вимог цієї статті.

Тобто, загальні правила ведення підприємницької діяльності не вимагають від ФОП наявності у них первинних документів.

По-друге, відповідно до п. 44.1 статті 44 Податкового кодексу України (ПКУ), для цілей оподаткування платники податків зобов'язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов'язаних з визначенням об'єктів оподаткування та/або податкових зобов'язань, на підставі первинних документів. Платникам податків забороняється формування показників податкової звітності на підставі даних, не підтверджених первинними документами.

Тобто, згідно з податковим законодавством, наявність у ФОП первинних документів є обов’язковою у тому випадку, якщо вони необхідні для визначення об’єктів оподаткування та підтвердження показників податкової звітності.

Для підприємців – платників податку на доходи фізичних осіб такий обов’язок встановлений пунктом 177.10 статті 177 ПКУ, відповідно до якого фізичні особи – підприємці зобов'язані вести Книгу обліку доходів і витрат та мати підтверджуючі документи щодо походження товару.

Підприємці – платники єдиного податку ведуть облік у порядку, визначеному статтею 296 ПКУ. Відповідно до підпункту 296.1.1 статті 296 ПКУ, платники єдиного податку першої і другої груп та підприємці – платники єдиного податку третьої групи, які не є платниками податку на додану вартість, ведуть облік доходів шляхом відображення отриманих доходів у Книзі обліку доходів. Форма та порядок ведення книги обліку доходів не передбачають обліку витрат на придбання товарів та обліку товарних запасів. Таким чином, підприємці – платники єдиного податку (крім платників ПДВ), ведуть облік доходів та складають податкову звітність без використання даних щодо витрат на придбання товарів, а отже, мати такі документи їм не обов’язково.

По-третє, пункт 12 статті 3 Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» зобов’язує суб’єктів господарювання, що здійснюють роздрібну торгівлю, вести облік товарних запасів на складах та/або за місцем їх реалізації, здійснювати продаж лише тих товарів, що відображені в такому обліку. Але ця вимога не поширюються на фізичних осіб - підприємців, які є платниками єдиного податку та не зареєстровані платниками податку на додану вартість.

По-четверте, певні обов’язки продавця товарів встановлені Законом України «Про захист прав споживачів». Відповідно до частини 4 статті 4 цього Закону, споживачі мають право на отримання інформації про продукцію, її кількість, якість, асортимент, виробника. А відповідно до частини 2 статті 6, продавець на вимогу споживача зобов'язаний надати йому документи, які підтверджують належну якість продукції. Якими саме документами має підтверджуватися якість продукції, Закон не визначає, отже це не обов’язково мають бути документи про придбання товарів.

Таким чином, наявність документів, що підтверджують придбання товарів, є обов’язковою лише для тих підприємців, які є платниками податку з доходів фізичних осіб (загальна система оподаткування), або зареєстровані платниками ПДВ. Відповідно до частини 8 статті 19 ГКУ, забороняється вимагати від суб'єктів господарювання подання даних, не передбачених законом.

Слід також зазначити, що у разі придбання товарів у фізичних осіб, незалежно від того, зареєстровані вони підприємцями чи ні, суб’єкт господарювання зобов’язаний подавати звіт за формою 1ДФ про суми доходів, нарахованих (сплачених) на користь платника податків, суми утриманого з них податку. За неподання цього звіту передбачений штраф у розмірі 510 грн. (1020 грн. у разі повторного порушення протягом року).

 

4. Я зареєстрований як ФОП (3 група, єдиний податок 5% без ПДВ). Домовились співпрацювати із новим клієнтом з Італії, він оплату хоче пересилати через TransferWise. Чи обов’язково потрібен контракт, чи достатньо щомісячних інвойсів? Оплата щомісяця буде відрізнятися тому суму в контракті (якщо він все ж потрібен) прописувати не буду, правильно? Оплата буде здійснюватися в євро, чи можливо через TransferWise отримувати гроші на рахунок гривневий ФОП в Приваті, чи необхідно буде відкрити валютний рахунок?

Відповідно до пункту 28 Положення про здійснення операцій із валютними цінностями, у розрахунках між резидентами і нерезидентами за поточними торговельними операціями, до яких належать операції з надання послуг, використовуються як засіб платежу іноземна валюта і гривня. Отже, виручка від надання послуг іноземному замовнику може зараховуватися як на гривневий рахунок, так і на рахунок в євро.

При цьому встановлені певні обмеження щодо використання рахунків. Відповідно до пункту 16 Положення про заходи захисту та визначення порядку здійснення окремих операцій в іноземній валюті, розрахунки за зовнішньоекономічними операціями повинні здійснюватися виключно через рахунки в українських банках. Відповідно до пункту 14 Інструкції про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків - резидентів і нерезидентів, забороняється використовувати поточні рахунки фізичних осіб (в тому числі карткові рахунки), що відкриваються для власних потреб, для проведення операцій, пов'язаних із здійсненням підприємницької та незалежної професійної діяльності.

Таким чином, оплата від іноземного замовника повинна надходити лише на рахунок ФОП у гривні або в євро, а не на особистий рахунок фізичної особи.

Укладення зовнішньоекономічних контрактів суб’єктами підприємницької діяльності регулюється статтею 6 Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність», відповідно до якої зовнішньоекономічний договір (контракт) укладається суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності у простій письмовій або в електронній формі, якщо інше не передбачено міжнародним договором України чи законом. У разі експорту послуг (крім транспортних) зовнішньоекономічний договір (контракт) може шляхом виставлення рахунка (інвойсу), у тому числі в електронному вигляді, за надані послуги.

Таким чином, у разі надання послуг іноземному замовнику контракт як окремий документ не потрібен, достатньо наявності інвойсу.

 

5. У 2003 я зареєструвала ФОП, єдиний податок. Діяльність не вела. В 2004 сказала інспекторові, що хочу закрити, вона відповіла, що закриє і все. Я була впевнена, що вже все зроблено (не знала, яка процедура). Виявилося, що у мене до сьогодні ФОП не закритий. Як результат було відкрито провадження по боргу ЄСВ, судячи за сумою (близько 26 000) – за 2 останні роки. Якщо я сплачу цю суму і не буду закривати ФОП, чи можуть податківці нарахувати мені ще за минулі роки? Чи краще закрити ФОП і оплатити борг, а потім, при необхідності, відкрити заново? Як правильно пройти процедуру закриття?

Реєстрація та припинення підприємницької діяльності фізичних осіб регулюється Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», який набрав чинності 1 липня 2004 року. Відповідно до частини 4 статті 18 цього Закону, для державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи державному реєстратору подається заява про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця за її рішенням. Податкові органи не мають повноважень щодо припинення підприємницької діяльності ФОП.

З 1 січня 2011  року набрав чинності Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування». Відповідно до пункту 4 частини 1 статті 4 цього Закону, платниками єдиного внеску є фізичні особи – підприємці, в тому числі ті, які обрали спрощену систему оподаткування. Базою нарахування єдиного внеску є для підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування, є сума, що визначаються такими платниками самостійно для себе, але не менше за розмір мінімального страхового внеску (пункт 3 частини 1 статті 7 Закону). Сума мінімального страхового внеску визначається як добуток мінімального розміру заробітної плати на ставку єдиного внеску.

Розрахунок суми єдиного внеску за період з 2011 по 2019 роки наведений у таблиці:

З

По

Мінімальна заробітна плата

Ставка єдиного внеску

Сума мінімального внеску

Кількість місяців

Загальна сума внеску

01.01.2011

31.03.2011

941

34.70%

326.53

3

979.59

01.04.2011

30.09.2011

960

34.70%

333.12

6

1998.72

01.10.2011

30.11.2011

985

34.70%

341.8

2

683.60

01.12.2011

31.12.2011

1004

34.70%

348.39

1

348.39

01.01.2012

31.03.2012

1073

34.70%

372.33

3

1116.99

01.04.2012

30.06.2012

1094

34.70%

379.62

3

1138.86

01.07.2012

30.09.2012

1102

34.70%

382.39

3

1147.17

01.10.2012

30.11.2012

1118

34.70%

387.95

2

775.90

01.12.2012

31.12.2012

1134

34.70%

393.5

1

393.50

01.01.2013

30.11.2013

1147

34.70%

398.01

11

4378.11

01.12.2013

31.12.2013

1218

34.70%

422.65

1

422.65

01.01.2014

31.12.2014

1218

34.70%

422.65

12

5071.80

01.01.2015

31.08.2015

1218

34.70%

422.65

8

3381.20

01.09.2015

31.12.2015

1378

34.70%

478.17

4

1912.68

01.01.2016

30.04.2016

1378

22%

303.16

4

1212.64

01.05.2016

30.11.2016

1450

22%

319

7

2233.00

01.12.2016

31.12.2016

1600

22%

352

1

352.00

01.01.2017

31.12.2017

3200

22%

704

12

8448.00

01.01.2018

31.12.2018

3723

22%

819.06

12

9828.72

01.01.2019

31.12.2019

4173

22%

918.06

12

11016.72

Загалом

         

56840.24

В разі несплати єдиного внеску у встановлені терміни, у Вас виникла недоїмка, на яку нараховується пеня з розрахунку 0,1 відсотка суми недоплати за кожний день прострочення платежу (частина 10 статті 25 Закону) та штраф у розмірі 20 відсотків своєчасно не сплачених сум (частина 11 статті 25 Закону).

Відповідно до частини 7 статті 25 Закону, сума недоїмки не підлягає списанню, крім випадків смерті фізичної особи, визнання її безвісно відсутньою, недієздатною, оголошення померлою. Строк давності щодо нарахування, застосування та стягнення сум недоїмки, штрафів та нарахованої пені не застосовується (частина 16 статті 25 Закону).

Таким чином, Ви зобов’язані сплатити у повному обсязі суму недоїмки та нарахованих штрафних санкцій і пені, незалежно від припинення підприємницької діяльності.

Разом з тим, положення цієї статті поширюються лише на платників, які зобов'язані сплачувати єдиний внесок. В разі припинення підприємницької діяльності фізична особа втрачає статус платника єдиного внеску. Тому, якщо податковий орган раніше не здійснив нарахування штрафних санкцій та пені, він не має права цього робити після припинення підприємницької діяльності особи.

Таким чином, якщо Ви не плануєте наразі  провадити підприємницьку діяльність, доцільно подати державному реєстратору заяву про припинення підприємницької діяльності, щоб зупинити нарахування єдиного внеску, штрафних санкцій та пені.

 

6. Я ФОП, переселенець із зони АТО, тимчасово зареєстрований за адресою дочки в Одесі (виписка теж за цією адресою). Чи можу я надавати послуги за цією ж адресою (1 група, ремонт побутових виробів), чи потрібен договір оренди?

Чинне законодавство не містить заборони здійснювати підприємницьку діяльність за місцем реєстрації (проживання) фізичної особи – підприємця, за умови дотримання вимог до здійснення певного виду діяльності.

Правила побутового обслуговування населення затверджені Постановою Кабінету Міністрів України від 16 травня 1994 р. №313. Відповідно до пункту 11 Правил, замовлення на послуги можуть прийматися як у приміщенні виконавця, так і поза його межами. Виконавці, залежно від специфіки побутових послуг, що надаються, можуть мати окремі приміщення або будівлі, павільйони, кіоски, пересувні майстерні та приймальні пункти, спеціально обладнані відповідним устаткуванням (пункт 5 Правил). Виконавці повинні творити матеріально-технічну базу, забезпечити наявність обладнання та устаткування для надання побутових послуг (пункт 6 Правил).

Таким чином, Правилами прямо не передбачено, де саме мають надаватися послуги. Отже, надання побутових послуг за адресою проживання, за умови дотримання інших вимог, не є порушенням. Необхідність укладення договору оренди визначається власником приміщення.

Слід зазначити, що додаткові вимоги щодо провадження певної діяльності можуть бути встановлені органами місцевого самоврядування.

 

7. ФОП перебуваючи на спрощеній системі оподаткування (3 група) перевищив обсяги доходу за 2019 рік, та 20 січня 2020 року подав заяву про перехід на загальну систему оподаткування. Чи зобов’язаний ФОП реєструватися платником ПДВ? Якщо так, то коли? Чи ФОП може працювати на загальній системі оподаткування не будучи платником ПДВ?

Відповідно до статті 181 Податкового кодексу України (ПКУ), якщо загальна сума від здійснення операцій з постачання товарів та послуг, що підлягають оподаткуванню ПДВ, протягом останніх 12 календарних місяців сукупно перевищує 1 млн. грн., така особа зобов'язана зареєструватися як платник ПДВ, крім платників єдиного податку першої – третьої груп.

Таким чином, при переході із спрощеної системи оподаткування на загальну систему внаслідок перевищення обсягів доходу, Ви маєте зареєструватися платником податку на додану вартість. Порядок реєстрації визначений статтею 183 ПКУ. У разі переходу осіб із спрощеної системи оподаткування, що не передбачає сплати ПДВ, на загальну систему, реєстраційна заява подається не пізніше 10 числа першого календарного місяця, в якому здійснено перехід на сплату загальну систему, крім осіб, дохід яких за 12 попередніх календарних місяців був меншим за 1 млн. грн. (пункт 183.4 статті 183 ПКУ). Отже, Ви повинні були подати заяву про реєстрацію платником ПДВ не пізніше 10 січня 2020 року.

ФОП, що перебуває на загальній системі оподаткування, може не реєструватися платником ПДВ, якщо його обсяг реалізації за кожні 12 календарних місяців не перевищує 1 млн. грн.

 

8. Я ФОП 3 групи без ПДВ. Купила товар у оптовиків і продаю його через свій інтернет-магазин фізичним особам, гроші за товар отримую післяплатою готівкою або на карту до підприємницького рахунку. Які документи я повинна оформляти при продажу? Податок я сплачую тільки 5% з суми отриманої від покупця? Чи потрібно звіті 1ДФ вказувати мій дохід?

Законодавство не містить вичерпних положень про документування господарських операцій у сфері роздрібної торгівлі. Загальні вимоги встановлені Цивільним кодексом України (ЦКУ), Господарським кодексом України (ГКУ), Законом України «Про захист прав споживачів» та Законом України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг».

Відповідно до статті 638 ЦКУ, договір є укладеним, якщо сторони в належній формі досягли згоди з усіх істотних умов договору. При цьому, відповідно до статті 639 ЦКУ, договір може бути укладений у будь-якій формі, якщо вимоги щодо форми договору не встановлені законом. Відповідно до статті 698 ЦКУ, договір роздрібної купівлі-продажу є публічним. Відповідно до статті 180 ГКУ, сторони договору мають погодити предмет, ціну та строк дії договору.

Відповідно до частини 4 статті 4 Закону України «Про захист прав споживачів», споживачі мають право на отримання інформації про продукцію, її кількість, якість, асортимент, виробника. Продавець на вимогу споживача зобов'язаний надати йому документи, які підтверджують належну якість продукції (частина 2 статті 6 Закону).

Відповідно до статті 3 Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг», суб’єкти господарювання, які здійснюють розрахункові операції в готівковій та/або в безготівковій формі у сфері торгівлі зобов’язані видавати особі, яка отримує або повертає товар, включаючи ті, замовлення або оплата яких здійснюється з використанням мережі Інтернет, розрахунковий документ встановленої форми на повну суму проведеної операції, крім платників єдиного податку, які мають право не застосовувати реєстратори розрахункових операцій відповідно до Податкового кодексу. Це звільнення не стосується продажу технічно складних товарів, що підлягають гарантійному ремонту. При цьому у будь-якому разі вони зобов’язані надавати покупцю за його вимогою чек, накладну або інший письмовий документ, що засвідчує передання права власності на них від продавця до покупця.

Отже, при укладенні роздрібного договору купівлі-продажу, Ви маєте обов’язково надати покупцеві інформацію товар, його ціну та терміни виконання договору, а також іншу істотну інформацію, що стосується умов договору. Крім того, на вимогу покупця ви повинні надати інформацію (в тому числі у електронній формі) про виробника товарів та їх якість.

Разом з товаром Ви повинні надати покупцеві документ (чек, накладну, товарний чек) що містить опис товару, кількість, ціну, загальну вартість, а також найменування (ПІБ) та ідентифікаційний номер продавця товарів.

Відповідно до статті 292 ПКУ, об’єктом оподаткування для платника єдиного податку – фізичної особи є дохід, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та безготівковій), матеріальній або нематеріальній формі, крім пасивних доходів. Датою отримання доходу платника єдиного податку є дата надходження коштів.

У звіті про суми доходів, нарахованих (сплачених) на користь платника податків, суми утриманого з них податку (1ДФ) Ви не повинні вказувати свої доходи, але повинні зазначати суми, виплачені фізичним особам, в тому числі підприємцям, в тому числі якщо ви придбаваєте товари у фізичних осіб – підприємців.

 

9. Я ФОП другої групи. Наразі знаходжуся не в Україні, та не встигну повернутися до закінчення строку здачі звіту ЄСВ. Також не встиг зробити довіреність, та не маю електронних ключів. Чи можу я якось отримати відстрочку для подачі звіту і на який строк?

Відповідно до пункту 49.20 статті 49 Податкового кодексу України (ПКУ), граничні строки подання податкової декларації можуть бути збільшені за правилами та на підставах, які передбачені ПКУ. Пунктом 102.6 статті 102 ПКУ передбачено, що граничні строки для подання податкової декларації підлягають продовженню керівником (його заступником або уповноваженою особою) за письмовим запитом платника податків, якщо такий платник податків протягом зазначених строків  перебував за межами України. Штрафні санкції за несвоєчасну подачу декларації не застосовуються протягом строків продовження граничних строків подання податкової декларації.

Порядок застосування цього положення ПКУ встановлений Наказом Міністерства фінансів України від 20.10.2017 №861.

Заява про продовження граничних строків подається платником податків у довільній формі протягом тридцяти календарних днів, наступних за днем закінчення відповідних обставин, разом із документами, які підтверджують настання таких обставин. У цьому разі документальним підтвердженням є паспорт громадянина України для виїзду за кордон або інший документ, що дає право на виїзд з України і в'їзд в Україну за наявності відповідних відміток органів прикордонної служби.

Заява має містити чітке та стисле обґрунтування підстав для продовження граничних строків з посиланням на документальне підтвердження викладених фактів, вичерпний перелік додатків із зазначенням кількості сторінок кожного документа, їх повної назви та реквізитів (дата, номер, найменування органу, що видав документ), вид податку, збору (обов’язкового платежу), податковий період та суму грошового зобов'язання.

Заява фізичної особи має містити дату складання, ПІБ, податковий номер, місце проживання, номери телефонів - службовий та домашній (за наявності), електронну адресу (за наявності), місце основної роботи (за наявності). Заява підписується фізичною особою та подається до контролюючого органу за її податковою адресою.

 

10. Якщо ФОП на спрощеній системі оподаткування (третя група, 5% без ПДВ) надає послуги з маркетингу нерезиденту за договором, чи виникають ще якісь зобов'язання перед державою, крім 5% єдиного податку від доходу, який був перерахований нерезидентом на валютний рахунок в банку? І якщо за звітний місяць не було надходжень, чи нараховується ЄСВ в обов'язковому порядку?

Фізична особа – підприємець, що перебуває на спрощеній системі оподаткування є платником єдиного податку та ЄСВ, крім підприємців, які за власним бажанням зареєстровані платниками податку на додану вартість.

Податки з об’єктів оподаткування, не пов’язаних із здійсненням підприємницької діяльності (за наявності), таких як податок на майно та податок на земельні ділянки, що не використовуються ведення господарської діяльності, сплачуються на загальних підставах.

Єдиний внесок є для фізичних осіб – підприємців, платників єдиного податку не може бути меншим за розмір мінімального страхового внеску, незалежно від наявності чи відсутності доходів за цей період (пункт 3 частини 1 статті 7 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування»).

 

11. Я планую зареєструвати ФОП та надавати у добову оренда мою однокімнатну квартиру. В місцевій податковій службі мені сказали обирати між другою та третьою групами єдиного податку. Також повідомили, що у зв'язку з тим, що у мене інвалідність, я звільняюсь від сплати ЄСВ. Отже, я зупинилась на третій групі, але є третя група з ПДВ та без нього. Від чого це залежить? Чи маю я сплачувати ПДВ?

Відповідно до статті 297 Податкового кодексу України, платники єдиного податку першої – третьої груп звільняються від обов'язку сплати податку на додану вартість, крім осіб, які обрали ставку єдиного податку 3 відсотки.

В разі обрання ставки єдиного податку 5 відсотків, ПДВ не сплачується.

 

 

Бажаєте отримати безкоштовну консультацію від професіоналів?

Ми регулярно відповідаємо на запитання підписувачів у нашій групі Фейсбук. Якщо ви є користувачем Фейсбук, задайте питання, використовуючи посилання нижче. Якщо ви не не є користувачем Фейсбук, ви маєте бути зареєстрованим користувачем нашого сайту, щоб мати змогу задати питання.

Це повністю безкоштовно!

 

Задати питання у Фейсбук:

тисніть на іконку:

ico.facebook

Ми відповідаємо на запитання у Фейсбук протягом кількох годин (у робочі дні).

Увійти або зареєструватися, щоб задати питання

 

Онлайн консультацію провів

But

Станіслав Бут

Сертифікований міжнародний професійний бухгалтер (CIPA)

Дійсний член Федерації професійних бухгалтерів та аудиторів України

Матеріали сайту є об'єктом правового захисту відповідно до Закону про авторське право в цифрову епоху (Digital Millennium Copyright Act)

Використання матеріалів сайту дозволено виключно за наявності активного посилання на оригінал.

Вгору