info@firstconsulting.com.ua

skype12 firstconsulting.com.uaВідкрита онлайн консультація (Квітень – Травень 2019)

Податки, бухгалтерський облік, господарське право

Теми консультації:

Придбання програмного забезпечення у нерезидента 

Визначення видів діяльності за КВЕД

Надання приміщення в оренду платником єдиного податку

Здійснення зовнішньоекономічної діяльності платником єдиного податку

Сплата ЄСВ фізичною особою - підприємцем

 

 

1. ТОВ, платник ПДВ, основним видом діяльності якого є виконання будівельних робіт, має намір придбати у нерезидента право на використання спеціального програмного забезпечення для проектування будівельних об’єктів. Чи буде ця операція об’єктом оподаткування ПДВ? Оплачена сума включає вартість програмного забезпечення та вартість його оновлення терміном на один рік. Як правильно відобразити цю операцію в бухгалтерському обліку?

Відповідно до підпункту 14.1.225 статті 14 Податкового кодексу України (ПКУ), роялті – це платіж, отриманий як винагорода за використання або за надання права на використання об'єкта права інтелектуальної власності, включаючи комп'ютерні програми. Не вважаються роялті платежі, отримані як винагорода за використання комп’ютерної програми, якщо умови використання обмежені функціональним призначенням такої програми та її відтворення обмежене кількістю копій, необхідних для такого використання (використання «кінцевим споживачем»), а також за придбання примірників (копій, екземплярів) об'єктів інтелектуальної власності в електронній формі для використання за своїм функціональним призначенням для кінцевого споживання.

Відповідно до підпункту 14.1.185 статті 14 ПКУ, постачання послуг – це будь−яка операція, що не є постачанням товарів, чи інша операція з передачі права на об'єкти права інтелектуальної власності та інші нематеріальні активи.

Таким чином, придбання права на використання комп’ютерної програми за її функціональним призначенням не вважатиметься оплатою роялті, а є операцією з придбання послуг.

Відповідно до абзацу б) пункту 185.1 ПКУ, об'єктом оподаткування є операції платників податку з постачання послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України. Одночасно, пунктом 26-1 підрозділу 2 розділу XX ПКУ встановлено, що тимчасово до 1 січня 2023 року звільняються від оподаткування ПДВ операції з постачання програмної продукції, а також операції з програмною продукцією, плата за які не вважається роялті, включаючи результати комп’ютерного програмування у вигляді прикладної комп’ютерної програми (її компонентів), примірників (копій, екземплярів) комп’ютерних програм, їх частин, компонентів у матеріальній та/або електронній формі, у тому числі у формі коду або посилань для завантаження комп’ютерної програми, коду для активації комп’ютерної програми чи в іншій формі, будь-які зміни, оновлення, додатки, доповнення та/або розширення функціоналу комп’ютерних програм, права на отримання таких оновлень, змін, додатків, доповнень протягом певного періоду часу.

Таким чином, операція з придбання у нерезидента права використання комп’ютерної програми та права на отримання оновлень цієї програми звільнена від оподаткування податком на додану вартість.

Відповідно до пункту 4 Положення (Стандарту) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні активи» (ПСБО 8), нематеріальний актив – немонетарний актив, який не має матеріальної форми та може бути ідентифікований. Відповідно до пункту 6 ПСБО 8, придбаний або отриманий нематеріальний актив відображається в балансі, якщо існує імовірність одержання майбутніх економічних вигод, пов'язаних з його використанням, та його вартість може бути достовірно визначена.

Таким чином, вартість послуг з надання права використання програмного забезпечення, має обліковуватися як нематеріальний актив.

Відповідно до пункту 18 ПСБО 8, витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в придатному для використання стані та одержання первісно визначеного розміру майбутніх економічних вигод від його використання, включаються до складу витрат звітного періоду. Таким чином, вартість оновлення програмного забезпечення, якщо вона може бути відокремлена від вартості права користування, обліковується як поточні витрати того періоду, коли надається таке оновлення.

Відповідно до пункту 25 ПСБО 8, нарахування амортизації нематеріальних активів (крім права постійного користування земельною ділянкою) здійснюється протягом строку їх корисного використання, який встановлюється підприємством при визнанні цього об'єкта активом. Нематеріальні активи з невизначеним строком корисного використання амортизації не підлягають. Таким чином, якщо строк, протягом якого підприємство планує отримувати економічні вигоди від використання програмного забезпечення, обмежений умовами ліцензії, або може бути визначений підприємством самостійно з урахуванням очікуваного морально зносу та інших обставин, вартість нематеріального активу підлягає амортизації протягом цього строку. Якщо строки користування програмним забезпеченням не можна достовірно визначити, його вартість не підлягає амортизації.

Відповідно до пункту 31 ПСБО 8, в кінці кожного року підприємство повинне проводити оцінку нематеріальних активів з невизначеним строком корисного використання, щоб визначити, чи зберігають вони невизначений строк використання, а також на наявність ознак зменшення корисності. Якщо строк використання нематеріальних об’єктів стає обмеженим, вони підлягають амортизації, виходячи з строку їх корисного використання. Втрати від зменшення корисності об'єкта нематеріальних активів включаються до складу витрат звітного періоду із збільшенням суми накопиченої амортизації об'єкта.

 

2. Я зареєстрований як ФОП по IT КВЕДам. Зараз планую відкрити інтернет-магазин. Підкажіть будь-ласка, чи цих КВЕДів достатньо для роздрібної торгівлі через Інтернет різноманітним асортиментом товару: 47.91, 46.19, 46.90.?

Відповідно до Методологічних основ та пояснень до позицій національного класифікатора ДК 009:2010 «Класифікація видів економічної діяльності» (КВЕД 2010), Розділ 47 «Роздрібна торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами» включає перепродаж (продаж без перероблення) нових або уживаних товарів для особистого споживання або домашнього користування переважно населенню. Клас 47.91 «Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу Інтернет» включає роздрібну торгівлю будь-якими товарами в мережі Інтернет, крім роздрібної торгівлі автотранспортними засобами, мотоциклами, а також деталями та приладдям для них у мережі Інтернет.
Таким чином, у разу продажу товарів переважно населенню через інтернет-магазин, достатньо використовувати КВЕД 47.91, а у разі торгівлі запчастинами та приладдям до автомобілів та мотоциклів, необхідно також використовувати класи 45.31 та/або 45.40.
Клас 46.19 «Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту» не включає оптову торгівлю від власного імені та роздрібну торгівлю, яку здійснюють комісіонери поза магазинами. Тому він не застосовується до діяльності інтернет-магазинів.
Що стосується класу 46.90, то його необхідно застосовувати, якщо продаж товарів через інтернет-магазин здійснюється переважно суб’єктам підприємницької діяльності для перепродажу або використання у підприємницькій діяльності, а не для власного споживання. В цьому разі також може бути необхідно використовувати класи 45.31 та/або класи з груп 46.2 – 46.7, в залежності від асортименту товарів, що реалізується.

 

3. Ми плануємо відкрити кальян-кафе. Відкрили ФОП на загальній системі, щоб продавати алкоголь, і потрібно відкрити ФОП окремо для кафе (кальян, кухня та інше). Який КВЕД потрібно вибрати для другого ФОПа?

Для кафе необхідно використовувати КВЕДи 56.10 «Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування» та 56.30 «Обслуговування напоями», а для послуг с обслуговування кальяном 93.29 «Організування інших видів відпочинку та розваг».

 

4. Я зареєструвала ФОП 3-ї групи в лютому 2019 і єдиною моєю діяльністю є надання в оренду житлового приміщення фізичній особі. Ми уклали договір оренди на 3,5 року, у нотаріуса не завіряли. Протягом півроку я вела звітність і платила податки відповідно до ФОП 3-ї групи. Оплата за оренду надходила на рахунок ФОП. Зараз я з'ясувала що не мала права вести діяльність як ФОП 3-ї групи, оскільки розмір приміщення перевищує дозволену площу (загальна площа квартири 120,9 кв. м). Договір укладений між двома громадянами не підприємцями. Як я можу виправити цю ситуацію? Чи потрібно завіряти договір нотаріально?

Відповідно до підпункту 291.5.3 Податкового кодексу України (ПКУ), не можуть бути платниками єдиного податку першої – третьої груп фізичні особи – підприємці, які надають в оренду житлові приміщення та/або їх частини, загальна площа яких перевищує 100 квадратних метрів.
Отже, доходи, отримані від надання квартири площею понад 100 кв.м. у оренду, повинні оподатковуватися податком на доходи фізичних осіб (ПДФО), а не єдиним податком. Для цього Вам необхідно:
• Подати уточнюючу декларацію з єдиного податку, якою зменшити суму оподатковуваного доходу та суму податкових зобов’язань;
• Подати за наслідками податкового року декларацію про доходи та майновий стан фізичної особи, у якій зазначити доходи, отримані протягом року від надання приміщення в оренду. На підставі цієї декларації податковим органом будуть нараховані податкові зобов’язання з ПДФО за ставкою 18 відсотків, та Військового збору за ставкою 1,5 відсотки суми отриманих доходів;
• Подати до податкового органу заяву про зарахування раніше сплаченого єдиного податку в рахунок сплати зобов’язань за податком на доходи фізичних осіб;
• Сплатити решту суми ПДФО та Військового збору.
Відповідно до статті 793 Цивільного кодексу України (ЦКУ), договір найму будівлі або іншої капітальної споруди (їх окремої частини) укладається у письмовій формі. Договір найму будівлі або іншої капітальної споруди (їх окремої частини) строком на три роки і більше підлягає нотаріальному посвідченню. Відповідно до статті 220 ЦКУ, у разі недодержання сторонами вимоги закону про нотаріальне посвідчення договору такий договір є нікчемним. Якщо сторони домовилися щодо усіх істотних умов договору, що підтверджується письмовими доказами, і відбулося повне або часткове виконання договору, але одна із сторін ухилилася від його нотаріального посвідчення, суд може визнати такий договір дійсним. У цьому разі наступне нотаріальне посвідчення договору не вимагається.
Таким чином, для надання договору дійсності, необхідно або переукласти його на строк менший трьох років, або здійснити його нотаріальне посвідчення, або звернутися до суду (за ініціативою будь-якої з сторін) з позовом про визнання договору дійсним, та надати суду докази його фактичного виконання.

 

5. Чи може ФОП 2 групи єдиного податку (КВЕД 90.03 «Індивідуальна мистецька діяльність» та 47.11 «Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами» (основний)), продавати власні книжкові ілюстрації та авторські права на них за кордон?

Відповідно до п. 291.4 Податкового кодексу України (ПКУ), до другої групи платників єдиного податку належать фізичні особи – підприємці, які здійснюють надання послуг платникам єдиного податку або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, які мають не більше 10 працівників та не більше 1,5 млн. грн. річного доходу.
Термін «населення» не має визначення у законодавстві України. Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс ДФС у категорії 107.12 містить наступну відповідь на питання «Які особи відносяться до населення в розумінні п.п.2 п.291.4 ст.291 ПКУ?»:
Поняття «населення» у розумінні п.п.2 п.291.4 ст.291 ПКУ не є специфічним, а використовується у загальному значенні. Населення – сукупність людей, які перебувають у межах даної держави і підлягають її юрисдикції. До складу населення входять громадяни даної держави, іноземні громадяни, які живуть у цій державі тривалий час, особи без громадянства та особи з подвійним і більше громадянством.
Виходячи з цього, можна зробити висновок, що зміст терміну «населення» у контексті статті 291 ПКУ аналогічний терміну «фізичні особи – резиденти», визначеному п.п. 14.1.213 ПКУ (фізична особа, яка має місце проживання в Україні).
Оскільки закордонні замовники не є ні платниками єдиного податку, ані фізичними особами – резидентами (населенням), то платник єдиного податку 2 групи не має права надавати їм послуги, але може продавати товари. Отже, для вирішення питання має значення, чи є зазначені Вами операції виробництвом товарів (продукції) або постачанням послуг.
Державний класифікатор продукції та послуг ДК 016:2010, узгоджений з Державним класифікатором видів економічної діяльності (КВЕД), у класі 90.03 «Творчість мистецька» містить позиції як послуг (90.03.11-00.00 Послуги, надавані письменниками, композиторами, скульпторами та іншими митцями, крім артистів-виконавців), так і товарів (90.03.13-00.00 Твори художників, графіків і скульпторів), які класифікуються за кодами УКТ ЗЕД 9701: Картини, малюнки та пастелі, повністю виконані вручну, за винятком малюнків товарної позиції 4906 та інших готових виробів, розмальованих або декорованих вручну; колажі та аналогічні декоративні зображення: 9701 10 00 00 - картини, малюнки та пастелі, 9701 90 00 00 – інші, 9702 00 00 00 Оригінали гравюр, естампів та літографій, 9703 00 00 00 Оригінали скульптур і статуеток з будь-якого матеріалу.
З нашої точки зору, товарами є зазначені твори мистецтва, вироблені заздалегідь з метою продажу невизначеному колу покупців, в той час як послугами є виготовлення аналогічних творів мистецтва на замовлення конкретних осіб. Крім того, п.п. 14.1.185 ПКУ визначає як постачання послуг операції з передачі права на об'єкти права інтелектуальної власності та інші нематеріальні активи, чи надання інших майнових прав стосовно таких об'єктів права інтелектуальної власності.
Отже, в разі якщо суб’єкт підприємницької діяльності – фізична особа надає послуги з виготовлення ілюстрацій на замовлення іноземних замовників, або надає права на використання цих ілюстрації іноземним замовникам, він не має права бути платником єдиного податку другої групи.

 

6. Я працюю як ФОП. З 2 січня 2019 року я отримав статус пенсіонера за віком. У Податковому віснику від 1 квітня 2017, №13 (917) роз’яснювалось: якщо фізична особа – підприємець незалежно від системи оподаткування досягла пенсійного віку та їй з 01.03.2017 р. призначено пенсію за віком, то останнім періодом, за який необхідно сплатити єдиний внесок, будуть січень та лютий 2017 р. Починаючи з березня 2017 р., сплачувати єдиний внесок зазначеній особі за себе не потрібно. В моєму пенсійному посвідченні зазначено що з 2 січня 2019 року я є пенсіонером за віком, 1 січня був вихідний, і я подав документи на пенсію 2 січня. Тому у мене питання - чи зобов'язаний я платити ЕСВ за січень 2019-го?

Базовим розрахунковим періодом, за який фізична особа – підприємець сплачує Єдиний соціальний внесок, є календарний місяць, як повний, так і неповний. Поділ бази нарахування ЄСВ пропорційно дням законодавством не передбачений. Тому, якщо підприємець був платником ЄСВ хоча б один день у календарному місяці, враховуючи також святкові та неробочі дні, він має сплачувати внесок за повний місяць.
У Вашому випадку необхідно сплатити ЄСВ за січень 2019 року, який буде останнім звітним періодом. За цей місяць необхідно подати звіт з ЄСВ (Додаток 5) з типом «призначення пенсії».

 

 

Бажаєте отримати безкоштовну консультацію від професіоналів?

Ми регулярно відповідаємо на запитання підписувачів у нашій групі Фейсбук. Якщо ви є користувачем Фейсбук, задайте питання, використовуючи посилання нижче. Якщо ви не не є користувачем Фейсбук, ви маєте бути зареєстрованим користувачем нашого сайту, щоб мати змогу задати питання.

Це повністю безкоштовно!

 

Задати питання у Фейсбук:

тисніть на іконку:

ico.facebook

Ми відповідаємо на запитання у Фейсбук протягом кількох годин (у робочі дні).

Увійти або зареєструватися, щоб задати питання

 

Онлайн консультацію провів

But

Станіслав Бут

Сертифікований міжнародний професійний бухгалтер (CIPA)

Дійсний член Федерації професійних бухгалтерів та аудиторів України

Матеріали сайту є об'єктом правового захисту відповідно до Закону про авторське право в цифрову епоху (Digital Millennium Copyright Act)

Використання матеріалів сайту дозволено виключно за наявності активного посилання на оригінал.

Вгору