info@firstconsulting.com.ua

skype12 firstconsulting.com.uaВідкрита онлайн консультація (Січень 2019)

Податки, бухгалтерський облік, господарське право

Теми консультації:

Вибір системи оподаткування та організаційно-правової форми

Укладення договорів суб’єктами підприємницької діяльності

Перехід ФОП на загальну систему оподаткування внаслідок порушення вимог законодавства

Оподаткування ПДВ операцій з нерезидентом

Облік паливно-мастильних матеріалів у ФОП

Оподаткування доходів за договорами ЦПХ

 

 

1. У нас відкрито ФОП, 3 група 5 %. Ми надаємо послуги з оренди приміщень, транспорту, вирощування сільськогосподарської продукції, але маємо у планах займатися розведенням кіз, займатися сироварінням та реалізацією сирів. Плануємо залучити інвестора. Яку систему оподаткування краще обрати з мінімальними податками та звітністю?

Точна відповідь на ваше питання залежить від кількох факторів, основні з них такі:

 • Плановий обсяг виручки;
 • Розподіл виручки за видами продукції (послуг);
 • Яким чином ви плануєте юридично оформити участь інвестора.

Плановий обсяг виручки впливає на можливість вибору спрощеної системи оподаткування (єдиного податку). Якщо він не перевищуватиме 5 млн. грн. за рік, ви можете бути платником єдиного податку 3 групи.

Розподіл виручки за видами продукції (послуг) впливатиме на можливість бути платником єдиного податку 4 групи у разі, якщо частка сільськогосподарської продукції та послуг не менша за 75 відсотків.

В іншому разі вам необхідно використовувати загальну систему оподаткування. Вибір системи оподаткування (загальна або спрощена) та обсяг виручки також впливатимуть на необхідність реєстрації платником податку на додану вартість. Суб’єкти підприємницької діяльності (юридичні та фізичні особи) мають бути зареєстровані платниками ПДВ, якщо їхня виручка перевищує 1 млн. грн. за будь-які 12 послідовних місяців (крім платників єдиного податку 2 та 3 груп).

В загальному випадку, платники єдиного податку мають більше простий облік та звітність. Але щодо суми податків, зробити конкретні рекомендації можна тільки на основі детальних обрахунків.

Більше про вибір системи оподаткування ви можете довідатися з статті.

Якщо ви плануєте, що ваш інвестор стане співвласником майбутнього бізнесу, то доцільно створити товариство з обмеженою відповідальністю. Тоді ваші відносини з інвестором будуть регулюватися статутом товариства. Також є можливість укласти з інвестором договір про спільну діяльність, в якому врегулювати майнові та інші питання співпраці. Стороною у договорі про спільну діяльність може виступати як юридична особа, так і фізична особа – підприємець.

Більше про вибір організаційно-правової форми бізнесу дивіться тут.

 

2. Фермерське господарство, яке знаходиться на єдиному податку 4 групи вже 3 роки та займається вирощуванням зернових, має намір додати нові КВЕДи та займатися розведенням овець та кіз, переробкою та реалізацією м'яса, молока та молочної продукції. Чи має право ФГ залишитися на ЄП 4 групи, чи потрібно обирати іншу групу?

Відповідно до статті 1 Закону України «Про фермерське господарство», фермерське господарство може бути створене у формі юридичної особи, або у формі підприємницької діяльності фізичної особи.

Відповідно до підпункту 4 пункту 291.4 статті 291 Податкового кодексу України (ПКУ), до 4 групи платників єдиного податку належать сільськогосподарські товаровиробники, юридичні особи, у яких частка сільськогосподарського виробництва за попередній податковий рік є не меншою за 75 відсотків, в також фізичні особи – підприємці, які провадять діяльність виключно в межах фермерського господарства, та які відповідають всім наступним вимогам:

 • здійснюють виключно вирощування, відгодовування сільськогосподарської продукції, збирання, вилов, переробку власної продукції та її продаж;
 • провадять господарську діяльність (крім постачання) за місцем податкової адреси;
 • не використовують працю найманих осіб, крім членів фермерського господарства, які є членами сім’ї ФОП;
 • площа сільськогосподарських угідь у власності або користуванні членів фермерського господарства становить не менше двох гектарів, але не більше 20 гектарів.

Таким чином, у разі, якщо фермерське господарство буде здійснювати переробку та реалізацію виключно продукції власного рослинництва та тваринництва, та відповідає іншим наведеним вимогам, воно може бути платником єдиного податку 4 групи.

 

3. Чи може ФОП 3 групи без ПДВ надавати послуги без письмового договору, використовуючи тільки акт про виконання послуг? Чи достатньо буде вказати в акті, що його складено на підставі усних домовленостей? Форма оплати за послуги тільки безготівкова на рахунок.

Укладення і виконання угод у сфері господарської діяльності регулюється Цивільним кодексом України (ЦКУ). Відповідно до статті 2 ЦКУ, загальними засадами цивільного законодавства є, зокрема, свобода договору та свобода підприємницької діяльності, яка не заборонена законом.

Відповідно до статті 638 ЦКУ, договір є укладеним, якщо сторони в належній формі досягли згоди з усіх істотних умов договору. При цьому, відповідно до статті 639 ЦКУ, договір може бути укладений у будь-якій формі, якщо вимоги щодо форми договору не встановлені законом.

Цивільним кодексом та Господарським кодексом України (ГКУ) встановлені випадки, коли вимагається укладання договору у письмовій формі, зокрема:

 • При виконанні державного замовлення (Стаття 179 ГКУ);
 • При купівлі-продажу земельної ділянки, єдиного майнового комплексу, житлового будинку, квартири, або іншого нерухомого майна (Стаття 657 ЦКУ);
 • При укладенні договору ренти (Стаття 732 ЦКУ), оренди об’єкта нерухомості (Стаття 793 ЦКУ), транспортного засобу (Стаття 799 ЦКУ);
 • При укладенні договору перевезення вантажу (Стаття 909 ЦКУ), транспортного експедирування (Стаття 930 ЦКУ);
 • При укладенні договору зберігання між юридичними особами, або між юридичною особою та фізичною особою, або між фізичними особами на суму більше 20 неоподатковуваним мінімумів доходів (Статті 937 та 208 ЦКУ);
 • При укладенні договору страхування (Стаття 981 ЦКУ);
 • При укладенні договору управління майном (Стаття 1031 ЦКУ);
 • При укладенні договору щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності (Стаття 1107 ЦКУ).

В той же час, для додержання письмової форми договору у випадках, коли вона є обов’язковою відповідно до законодавства, договір не обов’язково має бути укладений в формі єдиного документа. Відповідно до статті 207 ЦКУ, договір вважається вчиненим у письмовій формі, якщо його зміст зафіксований в одному або кількох письмових документах, якими обмінялися сторони. Рахунок у письмовій формі, наданий замовникові, є пропозицією (офертою) укладення договору, а його оплата замовником є прийняттям пропозиції відповідно до статті 642 ЦКУ. Таким чином, відповідно до статті 638 ЦКУ, договір вважатиметься укладеним у письмовій формі, якщо такий рахунок містить всі суттєві умови, які вимагаються для договору відповідного виду.

Отже, залежно від виду послуг, суб’єктного складу сторін (юридичні або фізичні особи) та суми договору (договір між фізичними особами на суму більше 20 неоподатковуваних мінімумів доходів, близько 19 тис. грн., належить вчиняти у письмовій формі), договір про надання послуг може бути укладений як усно, так і письмово, в тому числі у формі обміну листами, або шляхом надання рахунку для оплати.

 

4. Я ФОП на 2 групі. У вересні минулого року я подала заяву на перехід на 3-ю групу. І у вересні юридична особа перерахувало мені аванс за роботи. З жовтня я на 3-й групі. І ось виявила передоплату. Я вже заплатила податок 15% від суми надходження. Залишилося здати уточнюючу Декларацію. Чи потрібно в Декларації вказувати штраф і пеню? Якщо так, то як вони нараховуються? Які наслідки мене чекають? Чи зможу я залишитися на 3-й групі єдиного податку?

Відповідно до статті 291 Податкового кодексу України (ПКУ), фізичні особи – підприємці другої групи можуть здійснювати діяльність з надання послуг платникам єдиного податку та/або населенню.

З вашого запитання можна зробити припущення, що ваш замовник – юридична особа не є платником єдиного податку, оскільки в цьому випадку жодного порушення з вашого боку не виникало б.

Відповідно до статті 298 ПКУ, у разі здійснення діяльності, яка не передбачена підпунктом 291.4 статті 291 ПКУ, платник єдиного податку зобов’язаний перейти на загальну систему оподаткування з наступного місяця за податковим кварталом, у якому здійснювалася така діяльність.

Відповідно до пункту 292.6 статті 292 ПКУ, датою отримання доходу платника єдиного податку є дата надходження коштів платнику єдиного податку у грошовій (готівковій або безготівковій) формі. Одночасно, відповідно по пункту 292.11 цієї статті, до складу доходу платника єдиного податку не включаються суми коштів (аванс, передоплата), що повертаються платником єдиного податку покупцю товару (робіт, послуг), якщо таке повернення відбувається внаслідок повернення товару, розірвання договору або за листом-заявою про повернення коштів.

Таким чином, якщо в період, коли ви були платником єдиного податку 2-ї групи, ви помилково отримали аванс від замовника, ви маєте право повернути ці кошти замовнику, за його заявою, як помилково сплачені. В такому випадку у вас не виникатимуть наслідки, передбачені пунктом 293.4 статті 293 ПКУ (сплата єдиного податку за ставкою 15 відсотків) та підпунктом 298.2.3 статті 298 ПКУ (перехід на сплату інших податків і зборів).

 

5. ТОВ збирається підписати договір з Представництвом нерезидента в Україні на постачання рекламних послуг, за яким ТОВ надаватиме нерезиденту через Представництво рекламні послуги. ТОВ та Представництво зареєстровані на території України як платники ПДВ. Чи будуть обкладатися зазначені послуги ПДВ?

Відповідно до підпункту б пункту 185.1 статті 185 Податкового кодексу України (ПКУ), об'єктом оподаткування є операції платників податку з постачання послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України. Визначення місця постачання послуг здійснюється відповідно до правил, наведених у статті 186 ПКУ. Відповідно до пункту 186.3 статті 186 ПКУ, місцем постачання рекламних послуг вважається місце, в якому отримувач послуг зареєстрований як суб'єкт господарювання.

Оподаткування рекламних послуг податком на додану вартість залежатиме від того, чи веде представництво господарську діяльність на території України, чи ні (тобто здійснює лише представницькі функції від імені нерезидента).

Виходячи з того, що представництво нерезидента зареєстровано у якості платника ПДВ, воно є постійним представництвом, через яке нерезидент здійснює господарську діяльність в Україні. Отже, надання ТОВ рекламних послуг постійному представництву нерезидента в Україні є постачання рекламних послуг на території України та оподатковуватиметься за ставкою 20 відсотків.

В залежності від того, з якою саме метою постійне представництво придбаває рекламні послуги, воно може мати або не мати права на відшкодування ПДВ, сплаченого у складі рекламних послуг. Якщо рекламні послуги використовуються з метою продажу товарів (надання послуг) на території України, або з метою експорту товарів (операції, що є об’єктом оподаткування ПДВ), то ПДВ, сплачений у складі рекламних послуг, підлягатиме включенню до складу податкового кредиту представництва. Якщо ж ці послуги використовуються з метою продажу нерезидентом товарів або надання послуг за межами митної території України (операції, що не є об’єктом оподаткування), то представництво не матиме права на податковий кредит.

 

6. Яким чином обліковується ПММ на АЗС, якщо його реалізацію здійснює ФОП на загальній системі з РРО? Чи є порушенням в такому випадку не складання змінних звітів за формою 14-ГС? І що означає що ФОП не веде бухгалтерського обліку відповідно до закону України №996-ХІV від 16.07.99?

Відповідно до статті 2 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», його дія поширюється на всіх юридичних осіб, створених відповідно до законодавства України, та на представництва іноземних суб’єктів господарської діяльності, які зобов’язані вести бухгалтерський облік та подавати фінансову звітність. Дія цього Закону не поширюється на фізичних осіб – підприємців. Тобто, фізичні особи – підприємці не зобов’язані складати та подавати фінансову звітність в порядку, встановленому цим Законом.

В той же час, відповідно до пункту 177.10 статті 177 Податкового кодексу України, фізичні особи – підприємці зобов’язані вести облік доходів і витрат та мати підтверджуючі документи щодо походження товару. Також, відповідно до частини 12 статті 2 Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг», суб’єкти господарювання, які здійснюють розрахункові операції в готівковій та/або в безготівковій формі при продажу товарів у сфері торгівлі, зобов’язані вести в порядку, встановленому законодавством, облік товарних запасів на складах та/або за місцем їх реалізації, здійснювати продаж лише тих товарів, що відображені в обліку (крім фізичних осіб - підприємців, платників єдиного податку, які не зареєстровані платниками ПДВ).

Порядок складання змінного звіту за формою 14-ГС встановлений Розділом 9 Інструкції про порядок приймання, зберігання, відпуску та обліку газів вуглеводневих скраплених для комунально-побутового споживання та автомобільного транспорту, затвердженою Наказом Міністерства палива та енергетики України від 03.06.2002 №332. Зокрема вказано, що після закінчення кожної зміни касиром і оператором складається змінний звіт за формою 14-ГС в двох примірниках, з яких один,додатком до нього первинних документів на приймання і відпуск СВГ передається в бухгалтерію підприємства, а другий залишається на АГЗС.

Відповідно до статті 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи. Для контролю та впорядкування оброблення даних на підставі первинних документів можуть складатися зведені облікові документи. Відповідно, змінній звіт за формою 14-ГС є зведеним обліковим документом, який містить інформацію з первинних документів. Оскільки дія Закону не поширюється на фізичних осіб – підприємців, то й відповідна норма Інструкції, що стосується складання зведених облікових документів, не має для них обов’язкової сили. Отже, не складання змінного звіту за формою 14-ГС фізичною особою – підприємцем не буде порушенням законодавства, за умови наявності ведення обліку товарів на АЗС на підставі належним чином складених первинних документів (накладних на відпуск та оприбуткування, добових фіскальних звітів РРО, актів інвентаризації, тощо).

 

7. Маю питання щодо оподаткування фізичної особи, яка виконала роботу за цивільно-правовою угодою. В які терміни та яким чином фізична особа має сплатити податок з отриманих коштів. Як бути, якщо Замовник – дипломатична установа, яка звільнена від сплати податків і в договорі чітко прописано, що відповідальність за сплату податків несе Виконавець?

Відповідно до підпункту 14.1.122 статті 14 Податкового кодексу України (ПКУ) дипломатичні представництва, консульські установи та інші офіційні представництва інших держав і міжнародних організацій в Україні належать до нерезидентів.

Відповідно до статті 171 ПКУ, особою, відповідальною за нарахування, утримання та сплату до бюджету податку з оподатковуваних доходів з джерела їх походження в Україні, є податковий агент, а для іноземних доходів та доходів, джерело виплати яких належить особам, звільненим від обов'язків нарахування, утримання та сплати податку – платник податку.

У разі, якщо під час виплати доходу фізичній особі за договором ЦПХ замовник – нерезидент не здійснює утримання та перерахування до бюджету ПДФО, фізична особа – платник податку повинна самостійно задекларувати відповідні доходи шляхом подання річної податкової декларації про майновий стан і доходи до 1 травня року, що настає за звітним (стаття 179, підпункт 49.18.4 статті 49 ПКУ), та сплатити з них податок до 1 серпня року, що настає за звітним (пункт 179.7 статті 179 ПКУ). 

 

8. У 2017 році я почав займатись виготовленням певного "хенд-мейд" для знайомих і друзів у зв'язку з відсутністю роботи. Поступово я написав сайт, виклав фото у Інстаграм і запитів на мою роботу ставало більше. Оскільки продукція специфічна, запити були з усієї України і гроші мені надсилали на мою особисту картку. Оскільки зараз ця справа почала приносити достатній заробіток – хочу "легалізуватись", оформити 2 групу ФОП. Як це зробити максимально коректно і щоб не довелось згадувати що відбувалось у попередній час? Також цікавить, при оформлені ФОП мені вказати лише потрібний мені КВЕД чи краще додати всі види, у яких я можу також потенційно мати доходи згодом, чи не призведе це до додаткових фінансових чи часових затрат?

Відповідно до статті 171 Податкового кодексу України (ПКУ), особою, відповідальною за сплату до бюджету податку з оподатковуваних доходів, отриманих від осіб, які не є податковими агентами, є платник податку. Відповідно до підпункту 14.1.180 статті 14 ПКУ, податковим агентом щодо податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) є юридична особа, яка зобов'язана нараховувати, утримувати та сплачувати до бюджету податок з доходів, що виплачуються фізичній особі.

Оскільки ви отримували доходи від фізичних осіб, які не є податковими агентами, ви повинні самостійно задекларувати відповідні доходи шляхом подання річної податкової декларації про майновий стан і доходи до 1 травня року, що настає за звітним (стаття 179, підпункт 49.18.4 статті 49 ПКУ), та сплатити з них податок до 1 серпня року, що настає за звітним (пункт 179.7 статті 179 ПКУ). Ставка податку складає 18 відсотків. Додатково сплачується військовий збір за ставкою 1,5 відсотки.

Ви можете зареєструвати підприємницьку діяльність та обрати спрощену систему оподаткування (єдиний податок). В такому разі, відповідно до статті 177 ПКУ, ви не сплачуватиме ПДФО та військовий збір з отриманих доходів.

Відповідно до пункту 291.4 статті 291 ПКУ, до другої групи платників єдиного податку належать фізичні особи – підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб, та обсяг доходу не перевищує 1500000 гривень. Дія цього підпункту не поширюється на фізичних осіб – підприємців, які здійснюють діяльність з виробництва та продажу ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння. Такі фізичні особи – підприємці належать виключно до третьої групи платників єдиного податку, якщо відповідають вимогам, встановленим для такої групи.

Отже, якщо ви плануєте виготовляти та реалізовувати товари (крім виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння), ви можете обрати 2 групу єдиного податку. Максимальна ставка єдиного податку для 2 групи складає 20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати. Крім цього, ви маєте сплачувати щоквартально єдиний соціальний внесок у розмірі 22 відсотки розміру мінімальної заробітної плати (2754.18 грн. на квартал).

Що стосується видів діяльності, бажано внести до заяви на сплату єдиного податку всі види діяльності, які ви плануєте здійснювати, оскільки доходи, отримані від тих видів діяльності, які не зазначені у реєстрі платників єдиного податку, оподатковуються ПДФО на загальних підставах. Але при цьому необхідно пересвідчитися, що серед них немає тих видів діяльності, які заборонено здійснювати платникам єдиного податку (пункт 291.5 статті 291 ПКУ).

Ставки єдиного податку для 2 групи встановлюються органом місцевого самоврядування, в залежності від видів діяльності, які здійснює ФОП. Тому бажано попередньо ознайомитися з ставками єдиного податку, та визначитися з видами діяльності.

Зверніть увагу, що розрахунки за товари необхідно проводити виключно через поточний рахунок підприємця, а не через особисту банківську карту, в іншому разі вони не підпадатимуть під оподаткування єдиним податком, а оподатковуватимуться ПДФО за ставкою 18 відсотків.

 

 

Бажаєте отримати безкоштовну консультацію від професіоналів?

Ми регулярно відповідаємо на запитання підписувачів у нашій групі Фейсбук. Якщо ви є користувачем Фейсбук, задайте питання, використовуючи посилання нижче. Якщо ви не не є користувачем Фейсбук, ви маєте бути зареєстрованим користувачем нашого сайту, щоб мати змогу задати питання.

Це повністю безкоштовно!

 

Задати питання у Фейсбук:

тисніть на іконку:

ico.facebook

Ми відповідаємо на запитання у Фейсбук протягом кількох годин (у робочі дні).

Увійти або зареєструватися, щоб задати питання

 

Онлайн консультацію провів

But

Станіслав Бут

Сертифікований міжнародний професійний бухгалтер (CIPA)

Дійсний член Федерації професійних бухгалтерів та аудиторів України

Матеріали сайту є об'єктом правового захисту відповідно до Закону про авторське право в цифрову епоху (Digital Millennium Copyright Act)

Використання матеріалів сайту дозволено виключно за наявності активного посилання на оригінал.

Вгору