info@firstconsulting.com.ua

skype12 firstconsulting.com.uaВідкрита онлайн консультація (Листопад – Грудень 2018)

Податки, бухгалтерський облік, господарське право

Теми консультації:

Збільшення статутного капіталу

Оподаткування доходів фізичних осіб

 

 

1. Підприємство вирішило здійснити збільшення статутного капіталу через переведення додаткового капіталу (рядок 1410 балансу) у статутний. Питання:
1) Які податкові наслідки несе дана операція?
2) Що є моментом формування (повного внесення внесків) статутного капіталу?

Щоб надати повну відповідь на це питання, необхідно знати, про який саме вид додаткового капіталу йде мова. Відповідно до Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, у складі додаткового капіталу можуть обліковуватися такі види капіталу:

  • Емісійний дохід;
  • Інший вкладений капітал;
  • Накопичені курсові різниці;
  • Безоплатно одержані необоротні активи;
  • Інший додатковий капітал.

У разі внесення учасниками підприємства додаткових грошових або майнових внесків у розмірі, що перевищує статутний капітал, такі внески обліковуються як інший вкладений капітал та є персоніфікованими, тобто належать конкретним учасникам. Тому у разі прийняття рішення про збільшення статутного капіталу за рахунок раніше зроблених додаткових внесків учасників, така операція є повністю аналогічною операції з внесення статутного капіталу, та не призводить до будь-яких податкових наслідків ні у підприємства, ані в його учасників.

У разі, якщо збільшення статутного капіталу відбувається за рахунок інших видів додаткового капіталу, які не є персоніфікованими, то така операція є розподілом прибутку, оскільки передбачає перехід частини капіталу підприємства з його власності у власність учасників. Відповідно до визначення, наведеного у статті 14 Податкового кодексу України (ПКУ), вона прирівнюється до виплати дивідендів.

Відповідно до підпункту 165.1.18 ПКУ, дивіденди, які нараховуються на користь платника податку у вигляді акцій (часток, паїв), емітованих юридичною особою – резидентом, якщо таке нарахування жодним чином не змінює пропорцій часток участі всіх учасників у статутному фонді, та в результаті якого збільшується статутний фонд на сукупну номінальну вартість нарахованих дивідендів, не включаються до розрахунку загального оподатковуваного доходу учасників – фізичних осіб. Також операція розподілу прибутку не є об’єктом оподаткування податком на прибуток у підприємства, за винятком випадку розподілу між учасниками додаткового капіталу, утвореного за рахунок безоплатного отримання підприємством необоротних активів. В такому випадку, одночасно з розподілом додаткового капіталу, на суму додаткового капіталу від безоплатний необоротних активів, має бути визнаний інший неопераційний дохід.

Формування статутного капіталу вважається завершений після фактичного внесення додатковий внесків (або визнання іншого додаткового капіталу за правилами бухгалтерського обліку) та державної реєстрації збільшення статутного капіталу.

 

2. Я планую оформити ФОП для надання послуг перекладу українським видавництвам. Маю декілька запитань:
1) Чи правильно буде обрати для такого виду діяльності 3 групу єдиного податку та зареєструватися платником ПДВ?
2) Наразі я вже маю декілька договорів, підписаних до реєстрації. Зазвичай, видавництва самі вираховують з гонорару податок. За ці проекти я отримаю гонорар уже будучи ФОП, тобто муситиму відзвітуватися про дохід. Як уникнути подвійного оподаткування? Якщо договір підписаний з фізичною особою, чи достатньо буде надати видавництву документи про зміну системи оподаткування і змінити реквізити оплати?

Відповідно до положень Податкового кодексу України (ПКУ), доходи фізичних осіб від зайняття підприємницькою діяльністю оподатковуються податком на доходи фізичних осіб в порядку, визначеному статтею 177 ПКУ, або єдиним податком у разі прийняття фізичною особою – підприємцем рішення про обрання спрощеної системи оподаткування.

У разі обрання загальної системи оподаткування, ефективна ставка податку складатиме близько 34 відсотків від суми чистого доходу, тобто від різниці між загальною сумою виручки і документально підтвердженими витратами, пов'язаними з господарською діяльністю (детальніше дивіться у статті). Оскільки при наданні послуг перекладу витрати, пов’язані з цією діяльністю, будуть неспівставно меншими за суму доходу, практично вся сума виручки буде оподатковуватися за зазначеною ставкою. Тому, для зменшення податкових зобов’язань Вам доцільно обрати спрощену систему оподаткування (єдиний податок).

Відповідно до статті 291 ПКУ, фізичні особі – підприємці поділяються на такі групи платників єдиного податку:

Перша група – ФОП, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках або надання побутових послуг населенню;

Друга група – ФОП, які здійснюють надання послуг платникам єдиного податку або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства;

Третя група – ФОП, у яких протягом календарного року обсяг доходу не перевищує 5 млн. грн.;

Таким чином, для надання послуг перекладу замовникам, які є платниками єдиного податку, можна використовувати другу групу єдиного податку. Але якщо Ви плануєте надання послуг видавництвам, які використовують різні системи оподаткування, то необхідно використовувати 3 групу.

Реєструватися платником ПДВ Вам не обов’язково і не вигідно. Будучі на 3 групі не платником ПДВ, Ви сплачуватиме податок у розмірі 5% від отриманих коштів. У разі реєстрації платником ПДВ Вам необхідно буде сплачувати приблизно 19% від отриманих коштів (єдиний податок за ставкою 3% та ПДВ). Тільки у разі досягнення річного доходу 5 млн. грн. потрібно буде обов’язково реєструватися як платник ПДВ.

Для того щоб гонорар за договором з видавництвом обкладався єдиним податком і видавництво не проводило утримання податків, потрібно переукласти договір від імені ФОП та вказати нові реквізити для оплати. По договорам з ФОП, сторона, що виплачує доходи, не здійснює утримання податків. Обов’язок по сплаті податків в такому разі покладається на ФОП.

 

3. Я приватний підприємець, та паралельно з основною діяльністю займаюся копірайтингом через інтернет. Оплату отримую виключно на банківську картку фізичної особи. Ці кошти також мають оподатковуватися? Читала, що треба оформлювати ще одну декларацію. Її подавати раз на рік чи поквартально?

Якщо Ви отримуєте доходи як фізична особа і сторона, що виплачує дохід не утримує податки, то потрібно подавати Податкову декларацію про майновий стан і доходи один раз на рік до 1 травня року, наступного за звітним, та оплачувати податок на доходи до 1 серпня.

Ви також маєте можливість укласти договір на надання послуг копірайтингу як ФОП та сплачувати лише 5% єдиного податку. Зверніть увагу, що при реєстрації платником єдиного податку потрібно зазначити всі види діяльності, від яких Ви очікуєте отримання доходів, або своєчасно внести зміни до Реєстру платників єдиного податку про нові види діяльності.

Фізична особа, що не є платником єдиного податку, сплачує 19,5% податку з суми отриманих доходів – податок з доходів фізичних осіб за ставкою 18% та військовий збір за ставкою 1,5%.

 

4. Як мають оподатковуватися кошти, отримані на картку фізичної особи, які не стосуються трудової діяльності? Подарунки, повернення боргу, гроші від знайомих з проханнями їм щось придбати. Знаходила інформацію, що все, крім подарунків, роялті і т.д. не оподатковується. Що в такому випадку розглядається як роялті?

Кошти, отримані від інших осіб на поворотній основі, як позика або як повернення боргу, не є доходами, та відповідно не підлягають оподаткуванню.

Дарунки, відповідно до статті 174 Податкового кодексу України (ПКУ), оподатковуються за ставкою 5 відсотків (додатково сплачується військовий збір за ставкою 1,5 відсотки).

Відповідно до статті 14 ПКУ, роялті – платіж, отриманий як винагорода за використання або за надання права на використання об’єкта права інтелектуальної власності: літературні твори, твори мистецтва або науки, комп’ютерні програми, тощо; права, які охороняються патентом, будь-які зареєстровані торговельні марки (знаки на товари і послуги); права інтелектуальної власності на дизайн, секретне креслення, модель, формулу, процес; права інтелектуальної власності на інформацію щодо промислового, комерційного або наукового досвіду (ноу-хау).

Оподаткування роялті здійснюється за ставкою 18 відсотків (додатково сплачується військовий збір за ставкою 1,5 відсотки).

У разі отримання доходів від інших фізичних осіб, які не є суб’єктами підприємницької діяльності та не є податковими агентами (тобто не утримують податок при виплаті доходів), необхідно буде подати Податкову декларацію про майновий стан і доходи до 1 травня наступного року та сплатити відповідну суму податку.

 

 

Бажаєте отримати безкоштовну консультацію від професіоналів?

Ми регулярно відповідаємо на запитання підписувачів у нашій групі Фейсбук. Якщо ви є користувачем Фейсбук, задайте питання, використовуючи посилання нижче. Якщо ви не не є користувачем Фейсбук, ви маєте бути зареєстрованим користувачем нашого сайту, щоб мати змогу задати питання.

Це повністю безкоштовно!

 

Задати питання у Фейсбук:

тисніть на іконку:

ico.facebook

Ми відповідаємо на запитання у Фейсбук протягом кількох годин (у робочі дні).

Увійти або зареєструватися, щоб задати питання

 

Онлайн консультацію провів

But

Станіслав Бут

Сертифікований міжнародний професійний бухгалтер (CIPA)

Дійсний член Федерації професійних бухгалтерів та аудиторів України

Матеріали сайту є об'єктом правового захисту відповідно до Закону про авторське право в цифрову епоху (Digital Millennium Copyright Act)

Використання матеріалів сайту дозволено виключно за наявності активного посилання на оригінал.

Вгору