info@firstconsulting.com.ua

skype12 firstconsulting.com.uaВідкрита онлайн консультація (Грудень 2017 – Січень 2018)

Податки, бухгалтерський облік, господарське право

Теми консультації:

Комерційна діяльність громадських організацій

Декларування доходів ФОП на спрощеній системі оподаткування

Надання професійних послуг на території Євросоюзу

Виконання будівельних контрактів на території Польщі

 

 

1. Чи має право громадське об'єднання зі статусом юридичної особи здійснювати підприємницьку діяльність (купівля кормів, обладнання з подальшої реалізацією кінцевому споживачу) з отриманням доходів, які в подальшому будуть спрямовані на цілі ГО (проведення конференцій і т.п.). Якщо ні, то по якій схемі краще працювати, щоб прибуток від продажу цих товарів чи послуг надходив громадському об’єднанню (може, реєстрація ТОВ, яке буде підпорядковане ГО)?

 Громадське об’єднання має право здійснювати діяльність, яка передбачена його статутом, та не суперечить законодавству. Відповідно до п.2 частини 2 Статті 21 Закону України «Про громадські об'єднання», громадське об'єднання зі статусом юридичної особи має право здійснювати підприємницьку діяльність безпосередньо, якщо це передбачено статутом громадського об'єднання, або через створені в порядку, передбаченому законом, юридичні особи (товариства, підприємства), якщо така діяльність відповідає меті (цілям) громадського об'єднання та сприяє її досягненню.

Пункт 133.4 Статті 133 Податкового кодексу України (ПКУ) встановлює вимоги щодо використання доходів (прибутків) неприбуткових організацій, в тому числі отриманих від підприємницької діяльності. Відповідно до підпункту 133.4.2 ПКУ, доходи (прибутки) неприбуткової організації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами.

Відповідно до підпункту 133.4.1 ПКУ, неприбутковим організаціям заборонено здійснювати розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб. У разі недотримання цієї вимоги, неприбуткова організація зобов’язана сплатити податку на прибуток з суми нецільового використання активів. Така неприбуткова організація виключається з Реєстру неприбуткових установ та організацій і надалі зобов’язана подавати податкову декларацію з податку на прибуток, сплачувати податок на прибуток.

Таким чином, здійснення підприємницької діяльності громадським об’єднанням – юридичною особою не суперечить законодавству, за умови, що така діяльність передбачена її статутом та у разі використання доходів (прибутків) від цієї діяльності виключно на фінансування статутної діяльності (в тому числі на оплату праці).

Що ж стосується ведення підприємницької діяльності через підприємство (товариство з обмеженою відповідальністю), корпоративні права якого належать громадському об’єднанню, то такий варіант теж відповідає законодавству. В такому разі прибуток підприємства після оподаткування надходитиме громадському об’єднанню у вигляді дивідендів та має використовуватися для фінансування його статутної діяльності.

 

2. Я підприємець на єдиному податку 3 групи. Чи потрібно мені додатково до всіх звітів подавати декларацію про майновий стан та доходи за рік? Іншого доходу, крім доходів від підприємницької діяльності у мене немає.

Обов’язок платників податку на доходи фізичних осіб подавати річну декларацію про майновий стан та доходи встановлений статтею 179 Податкового кодексу України (ПКУ).

Відповідно до п.49.2 ПКУ, платник податків зобов’язаний за кожний звітний період, в якому виникають об’єкти оподаткування, або у разі наявності показників, які підлягають декларуванню, подавати податкові декларації щодо кожного податку, платником якого він є.

Одночасно, відповідно до п. 297.1 ПКУ, платники єдиного податку звільняються від обов'язку нарахування, сплати та подання податкової звітності з податку на доходи фізичних осіб у частині доходів, що отримані в результаті господарської діяльності платника єдиного податку – фізичної особи та оподатковані єдиним податком.

Таким чином, якщо крім доходів від провадження підприємницької діяльності, що оподатковуються єдиним податком, у Вас не було інших об’єктів оподаткування податком на доходи фізичних осіб, Ви не маєте подавати річну декларацію про майновий стан та доходи.

 

3. Я підприємець на єдиному податку (2 група). Виручка за 2017 рік склала 1600 тис. грн. Які будуть для мене податкові наслідки? Чи потрібно мені переходити на 3 групу?

Відповідно до статті 291 Податкового кодексу України (ПКУ), до другої групи платників єдиного податку належать фізичні особи – підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб та обсяг доходу не перевищує 1500000 гривень.

Відповідно до п.293.4 ПКУ, до суми перевищення обсягу доходу, визначеного для платників єдиного податку першої – третьої групи у статті 291, для фізичних осіб – підприємців ставка єдиного податку встановлюється у розмірі 15 відсотків.

Відповідно до п.293.8 ПКУ, платники єдиного податку другої групи, які перевищили визначений у статті 291 обсяг доходу, в наступному кварталі за заявою переходять на застосування ставки єдиного податку, визначеної для платників єдиного податку третьої групи, або відмовляються від застосування спрощеної системи оподаткування.

Таким чином, у разі перевищення суми виручки 1,5 млн. грн., ви сплатити податок з суми перевищення за ставкою 15 відсотків, а також повинні перейти з наступного кварталу на 3 групу єдиного податку або на загальну систему оподаткування.

 

4. Я приватний підприємець, фотографую весілля за кордоном, і хотів би робити все офіційно і без проблем. Як правильно оформляти договір із зарубіжними клієнтами в Європі? Якою мовою і за яким шаблоном?
Я повинен платити податки так само, як і у випадку з українськими клієнтами чи є нюанси? Виїжджати за кордон в Європу я можу по біометричного паспорту як турист або ж потрібні якісь додаткові документи? Або потрібно в'їжджати в Шенгенську зону як бізнес турист, чи потрібна якась певна віза?
Якщо зарубіжні клієнти мені роблять попередню оплату онлайн на мій гривневий рахунок підприємця і після зйомки вони платять мені решту суми також на гривневий рахунок ПП – я фактично не отримую дохід в європейській країні і будь-яких проблем в цих країнах бути не повинно?
Оскільки зйомки можуть бути в різних країнах, і я на жодну фірму не працюю як найманий співробітник, я не розумію, як правильно все оформити, щоб чесно і спокійно працювати.

Безвізовий режим, так само як і Шенгенський візовий режим, поширюється на короткочасні (до 90 днів) приватні поїздки, не пов'язані з роботою чи навчанням. Питання перебування на території ЄС з робочою метою регламентуються законодавством кожної окремої країни. Як правило, в'їзд на територію країни – члена ЄС для зайняття незалежною професійною діяльністю вимагає спеціальної візи в тому випадку, якщо планується довгострокове перебування на території даної країни. Оскільки у Вашому випадку перебування на території країни Євросоюзу короткострокове і не пов'язане з виконанням роботи для місцевого роботодавця, швидше за все воно не буде вимагати спеціальної візи, однак краще в цьому переконатися, звернувшись в консульство конкретної країни, де буде проводитися фотозйомка.

Вимоги до договору підряду встановлені в Главі 61 Цивільного кодексу України. Істотними умовами договору є його предмет, ціна і терміни виконання роботи. Договором можуть бути передбачені інші умови, такі як порядок оплати роботи, вимоги до якості роботи, відповідальність сторін за порушення умов. У договорах із зарубіжними замовниками доцільно обумовлювати матеріальне право якої країни буде застосовуватися до договору, краще якщо це буде матеріальне право України. Договір може бути викладений будь-якою мовою, але краще його зробити двомовним – українською та англійською, або українською та мовою країни замовника.

Доходи фізичних осіб – підприємців із іноземних джерел оподатковуються так само, як і доходи з України. Законодавством країни замовника можуть бути передбачені додаткові вимоги, за виконання яких несе відповідальність замовник. Якщо згідно із законом з винагороди виконавця повинен утримуватися податок в країні замовника, в договорі необхідно передбачити суму винагороди виконавця за вирахуванням податку.

 

5. Я займаюся виконанням ремонтних і будівельних робіт. Є можливість укласти договір на будівництво будинку в Польщі. Як мені потрібно зареєструватися в Україні, щоб я могла укласти договір на роботу в Польщі і використовувати працю найманих українських працівників?

Щоб укласти контракт на виконання будівельних робіт на території Республіки Польща і забезпечити будівельний об'єкт найманими працівниками – громадянами України, Вам необхідно:

 1. Зареєструватися в якості фізичної особи – підприємця на території України, або зареєструвати юридичну особу (наприклад, товариство з обмеженою відповідальністю) на території України;
 2. Укласти трудові договори з працівниками, що передбачають виконання роботи за кордоном;
 3. Забезпечити отримання дозволу на роботу (тип D) в Польщі для кожного працівника, який буде працювати на будівельному об'єкті.

Для отримання дозволу на роботу необхідно від імені роботодавця подати наступні документи на кожного працівника в воєводський офіс за місцем виконання робіт:

 1. Заяву на видачу дозволу на роботу;
 2. Копію закордонного паспорта;
 3. Оплату за видачу дозволу;
 4. Документи, що підтверджують легальне перебування працівника на території Республіки Польща;
 5. Виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Виписка повинна бути переведена на польську мову і завірена;
 6. Лист про відрядження із зазначенням імен та прізвищ працівників, відряджених для роботи в Польщі, з зазначенням посади та місця роботи в Польщі;
 7. Копію будівельного контракту;
 8. Додаток до заяви із зазначенням видів економічної діяльності та кількості працівників.

Детальна інформація про видачу дозволів на роботу іноземцям в Польщі наведена тут.

 

Бажаєте отримати безкоштовну консультацію від професіоналів?

Ми регулярно відповідаємо на запитання підписувачів у нашій групі Фейсбук. Якщо ви є користувачем Фейсбук, задайте питання, використовуючи посилання нижче. Якщо ви не не є користувачем Фейсбук, ви маєте бути зареєстрованим користувачем нашого сайту, щоб мати змогу задати питання.

Це повністю безкоштовно!

 

Задати питання у Фейсбук:

тисніть на іконку:

ico.facebook

Ми відповідаємо на запитання у Фейсбук протягом кількох годин (у робочі дні).

Увійти або зареєструватися, щоб задати питання

 

Онлайн консультацію провів

But

Станіслав Бут

Сертифікований міжнародний професійний бухгалтер (CIPA)

Дійсний член Федерації професійних бухгалтерів та аудиторів України

Матеріали сайту є об'єктом правового захисту відповідно до Закону про авторське право в цифрову епоху (Digital Millennium Copyright Act)

Використання матеріалів сайту дозволено виключно за наявності активного посилання на оригінал.

Вгору