info@firstconsulting.com.ua

skype12 firstconsulting.com.uaВідкрита онлайн консультація (Вересень 2017)

Податки, бухгалтерський облік, господарське право

Теми консультації:

Здійснення зовнішньоекономічної діяльності ФОП

Застосування РРО

Купівля корпоративних прав

Використання підприємством автомобіля засновника

Оподаткування неприбуткових організацій

Оформлення працівника з випробувальним терміном

Облік підручників

 

 

1. Я ФОП, 3 група без ПДВ, надаю послуги з виробництва кіно-, відео-, аудіопродукції, хочу провести зйомки фільму за замовленням для нерезидента на території цієї країни та його (Велика Британія), чи збережу я свою ставку 5% при доході до 5 млн. грн. та чи не виникне у мене обов’язок реєструватися платником ПДВ? Договір укладений на виконання замовлення має бути двомовний та посвідчений нотаріусом.

Відповідно до підпункту.3 п.291.4 Податкового кодексу України, до третьої групи платників єдиного податку належать фізичні особи – підприємці, у яких протягом календарного року обсяг доходу не перевищує 5 млн. грн. Пунктом 291.5 ПКУ встановлений перелік обмежень щодо видів діяльності, які заборонено здійснювати платникам єдиного податку. Будь-які обмеження щодо здійснення зовнішньоекономічної діяльності у цьому пункті відсутні. Таким чином, платник єдиного податку має право здійснювати ЗЕД без обмежень за умови не перевищення річного обсягу доходу у 5 млн. грн.

Відповідно до підпункту 2 п. 293.3 ПКУ, ставка єдиного податку 5 відсотків передбачає включення ПДВ до складу єдиного податку. Платники єдиного податку, які обрали ставку 5 відсотків, звільняються від обов'язку сплати податку на додану вартість з операцій постачання товарів, робіт та послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України (підпункт 3 п.297.1 ПКУ).

Відповідно до підпункту а) п.186.3 ПКУ, місцем постачання послуг із створення на замовлення об'єктів права інтелектуальної власності є місце реєстрації або місце проживання отримувача послуг. Таким чином, послуги із створення фільму на замовлення резидента Великої Британії є послугами з місцем постачання за межами митної території України, а отже, вони не звільнені від ПДВ відповідно до статті 297 ПКУ. В той же час, відповідно до статті 185 ПКУ, такі послуги не є об’єктом оподаткування податком на додану вартість. Відповідно, в результаті виконання договору на створення фільму з нерезидентом обов’язок з нарахування та сплати ПДВ не виникає.

Вимоги щодо обов’язкової реєстрації платником ПДВ встановлені статтею 181 Податкового кодексу. Відповідно до цієї статті, у разі якщо загальна сума операцій з постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню ПДВ, протягом останніх 12 календарних місяців, перевищує 1 млн. грн. (без урахування податку), постачальник зобов'язаний зареєструватися як платник ПДВ, крім осіб, які є платниками єдиного податку першої – третьої групи.

Отже у вас не виникає обов’язку ні реєструватися платником ПДВ, ані нараховувати та сплачувати податок. В той же час, якщо ваша діяльність пов’язана з регулярним виконанням замовлень нерезидентів, послуги за якими звільнені від ПДВ, є сенс розглянути можливість добровільної реєстрації платником ПДВ, оскільки в цьому разі діятиме ставка єдиного податку 3% замість 5%.

 

2. ФОП на єдиному податку другої групи, здійснюю торгівлю сільськогосподарською технікою, включеною до Переліку технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту. Оплата за товари надходить на банківський рахунок. Чи повинен я застосовувати касовий апарат?

Відповідно до статті 3 Закону «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг», суб’єкти господарювання, які здійснюють розрахункові операції в готівковій та/або в безготівковій формі (із застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо) при продажу товарів (наданні послуг) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, зобов’язані: проводити розрахункові операції на повну суму покупки через зареєстровані, опломбовані та переведені у фіскальний режим роботи реєстратори розрахункових операцій.

Перелік виключень з цього правила встановлений статтею 9 Закону. Пунктом 6 статті 9 дозволено не застосовувати РРО при продажу товарів фізичними особами – підприємцями – платниками єдиного податку 2-ї групи. Але це виключення не поширюється на продаж технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту. Отже, цей пункт не надає права платникам єдиного податку не застосовувати реєстратори розрахункових операцій. В той же час, у вашому випадку таке право надано пунктом 12 статті 9 цього Закону, відповідно до якого РРО не застосовуються, якщо в місці отримання товарів операції з розрахунків у готівковій формі не здійснюються.

Оскільки ви здійснюєте розрахунки виключно у безготівковій формі, шляхом банківських переказів на поточний рахунок, без застосування платіжних карток, то ви маєте право не застосовувати РРО.

 

3. Які документи потрібно взяти при купівлі корпоративних прав підприємства, на що треба звернути увагу, що зробити, щоб не купити борги, про які не заявляє продавець?

По-перше, необхідно розуміти, що абсолютних гарантій в цьому випадку бути не може. Завжди буде ризик того, що разом з підприємством ви придбаєте зобов'язання, інформацію про яких від вас можуть приховати. Існує два види зобов'язань, про які вам необхідно знати: дійсні зобов'язання та потенційні зобов'язання.

Дійсні зобов'язання – це заборгованість, наявність якої підтверджена, і яка підлягає оплаті (погашенню) підприємством. Наприклад, заборгованість з податків.

Потенційні зобов'язання – це заборгованість, що виникає внаслідок минулих подій, існування якої на дату проведення операції не підтверджено, і яка може бути підтверджена згодом. Наприклад, зобов'язання з відшкодування шкоди внаслідок випадку, який стався раніше, судовий розгляд по якому не закінчений.

Зменшити ризик придбання дійсних зобов'язань можна, виконавши наступні нескладні рекомендації:

Перевірте баланс підприємства на останню звітну дату на предмет наявності зобов'язань. Якщо підприємство засновано у формі акціонерного товариства, або є емітентом цінних паперів, ознайомитися з його фінансовою звітністю можна на сайті Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку. В іншому випадку запитайте у керівництва підприємства фінансову звітність з підтвердженням її подання органам ДФС. Дата звітності повинна бути максимально наближеною до дати проведення операції, інакше збільшується ризик появи зобов'язань, не зазначених в балансі.

Перевірте наявність у підприємства заборгованості по податках. Зробити це можна на сайті ДФС. При цьому необхідно мати на увазі, що в реєстрі ДФС відбивається тільки податкова заборгованість з вичерпаним терміном оплати. Тому краще всього виконувати перевірку безпосередньо після закінчення терміну сплати податків за відповідний період: після 30 числа для місячного податкового періоду, на 51-й день після закінчення кварталу, на 71-й день після закінчення річного періоду.

Перевірте наявність відкритих виконавчих проваджень щодо підприємства в Єдиному реєстрі боржників Мін'юсту, а також чи не знаходиться підприємство в процесі банкрутства за допомогою безкоштовного запиту в Єдиному державному реєстрі.

Що стосується потенційних зобов'язань, то виявити їх може бути набагато складніше. Типовими джерелами потенційних зобов'язань є:

  • Договори поруки, коли підприємство виступає поручителем перед кредитором за третю особу – боржника. Про наявність такого зобов'язання можна не знати до тих пір, поки кредитор не пред'явить вимоги про оплату заборгованості;
  • Вимоги третіх осіб про відшкодування шкоди, заподіяної діями підприємства;
  • Потенційні претензії податкових органів як наслідок порушення підприємством податкового законодавства.

На наявність потенційних зобов'язань може вказувати наявність судових справ, в якому підприємство виступає відповідачем. Виявити їх наявність можна шляхом пошуку за кодом ЄДРПОУ підприємства в Єдиному реєстрі судових рішень.

Якщо дозволяють час та кошти, перед покупкою підприємств доцільно провести Due Diligence або податковий аудит (див. статтю), що дозволить зменшити ризик непередбачених ситуацій в подальшому. А ось традиційний аудит фінансової звітності, до якого через незнання часто вдаються покупці, в цьому випадку неефективний. Оскільки в ході такої перевірки предметом дослідження є достовірність тверджень, що містяться у звітності, виявити відсутню інформацію (пропуски і умовчання) рідко видається можливим.

Договір купівлі-продажу корпоративних прав необхідно укладати в письмовій формі і обов'язково включати в нього зобов'язання продавця відшкодувати покупцеві всі можливі збитки в разі заявлення третіми особами претензій, про наявність яких продавець не інформував покупця.

 

4. Я засновник підприємства, планую придбати за власні кошти автомобіль для використання у діяльності підприємства. Як краще зробити – зареєструвати автомобіль на підприємство, чи на мене особисто? Які при цьому будуть податкові наслідки? Яким чином оформлюються витрати, пов’язані з користування автомобілем на підприємстві?

Автомобіль може бути як у власності підприємства, так і у власності засновника. Обидва варіанти мають як свої переваги, так і свої недоліки.

Автомобіль можна придбати за кошти підприємства, для цього засновник спочатку повинен передати кошти підприємству або у вигляді внеску до статутного фонду (статутного капіталу), або у вигляді цільової безвідсоткової позики (поворотної фінансової допомоги).

Також можна спочатку придбати автомобіль від імені засновника, а потім передати його підприємству як внесок до статутного капіталу. Недоліком цього варіанту є те, що витрати на реєстрацію автомобіля потрібно бути здійснювати двічі.

Якщо автомобіль придбаний за кошти підприємства, або переданий засновником до статутного фонду, він є власністю підприємства. У випадку настання відповідальності у разі банкрутства все майно підприємства використовується для погашення боргів, в тому числі і цей автомобіль.

Якщо ж автомобіль є власністю засновника підприємства, щоб використовувати його для потреб підприємства та здійснювати за рахунок підприємства поточні витрати на його експлуатацію, технічне обслуговування та ремонт, необхідно буде укласти договір оренди транспортного засобу. Відповідно до статті 799 Цивільного кодексу України, договір найму (оренди) транспортного засобу за участю фізичної особи підлягає нотаріальному посвідченню.

Можливо також укладення договору про надання автомобіля у безоплатне користування підприємству на підставі договору позички (Стаття 827 ЦКУ). Але в такому випадку органи ДФС можуть розцінювати користування автомобілем як безоплатно отримані підприємством послуги, та вимагати сплати податку на прибуток з їхньої вартості за ринковими цінами.

Якщо автомобіль переданий засновником у користування підприємству за договором оренди або позички, він не є власністю підприємства. У випадку банкрутства він повертається власнику та не буде використовуватися для погашення боргів. 

Які витрати несе підприємство, що використовує автомобіль?

  • Витрати палива

Підприємство повинно наказом свого керівника затвердити норми використання палива на 100 км пробігу. Норми використання палива затверджуються на підставі технічних показників автомобіля та у відповідності з нормативними документами Мінтрансу. Необхідно щоденно вести облік пробігу за показами приборів на початок та кінець дня. Списання палива здійснюється на підставі подорожніх листів.

  • Витрати на технічне обслуговування та ремонт автомобіля

В разі здійснення ремонту та технічного обслуговування спеціалізованою організацією (СТО) витрати визначаються відповідно до договорів, рахунків, актів виконаних робіт. У разі самостійного ремонту, заміни деталей, такі роботи оформлюються актом за підписами уповноважених працівників підприємства, з цією метою можна використовувати типові форми Акт передачі на ремонт, реконструкцію та модернізацію основних засобів та Акт приймання відремонтованих, реконструйованих та модернізованих основних засобів.

Якщо автомобіль знаходиться у користуванні підприємства на підставі договору оренди або позички, у договорі необхідно передбачити обов’язок та право орендаря (користувача) здійснювати ремонт та технічне обслуговування.

Слід мати на увазі, що при заміні шин старі шини необхідно своєчасні утилізувати уклавши договір із спеціалізованим підприємством, що має відповідну ліцензію. У разі несвоєчасної утилізації автомобільних шин підприємство має сплатити екологічний податок.

Якщо авто передано підприємству в користування на підставі договору оренди, то орендар  виплачує орендодавцю орендну плату, у відповідності з договором. Якщо орендодавцем є фізична особа, яка не зареєстрована як підприємець, то орендар зобов‘язаний при виплаті орендної плати утримувати та перераховувати до бюджету податок з доходів фізичних осіб за ставкою 18% та військовий збір (тимчасово, на період дії відповідної норми Податкового кодексу) за ставкою 1,5%. Якщо орендодавцем є фізична особа підприємець, то підприємству утримувати та сплачувати вищевказані податки не потрібно. В такому випадку за сплату податків несе відповідальність підприємець, що отримує орендну плату.

 

5. Профспілкова організація, яка не внесена до Реєстру неприбуткових організацій, зібрала внесків за рік умовно 100 грн., витратила всі на відрахування вищестоящим, згідно статуту, на матеріальну допомогу членам організації, на проведення спортивних змагань і в кінці року на рахунку 0 грн. Згідно Податкового кодексу організація оподатковується на загальних підставах, і це означає, що організація повинна подати річну податкову декларацію з податку на прибуток. Як буде виглядати ця декларація? І другий випадок – припустимо, у неї в кінці року залишиться на рахунку 20 грн. внесків; як в такому випадку буде виглядати річна податкова декларація з податку на прибуток?

В декларації з податку на прибуток зазначається прибуток, розрахований за правилами бухгалтерського обліку із застосуванням національних або Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку. Прибуток, розрахований таким чином, не обов'язково повинен дорівнювати залишку коштів на рахунку.

Вам треба зазначити у формі декларації: отримані доходи, суму прибутку, розраховану за правилами бухгалтерського обліку, суму коригувань відповідно до розділу ІІІ Податкового кодексу (якщо застосовуються коригування), суму оподатковуваного прибутку, та суму податку за ставкою 18% від оподатковуваного прибутку. Форма декларації встановлена наказом Мінфіну.

Якщо припустити, що прибуток дорівнює залишкові коштів, то в першому випадку ви вказуєте у декларації тільки загальну суму доходів, а у другому – також суму прибутку та податку.

 

6. Якщо працівник приймається на роботу із випробувальним терміном, чи потрібно відправляти в податкову повідомлення про прийняття на роботу? Чи можна його подати заднім числом, але до подачі звітності за цей період?

Випробувальний термін при прийнятті на роботу може бути встановлений угодою сторін трудового договору відповідно до статті 26 КЗпП.

Відповідно до статті 24 Кодексу законів про працю України, працівник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору та повідомлення центрального органу виконавчої влади, який адмініструє єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування про прийняття працівника на роботу.

Отже, укладення трудового договору та повідомлення органів ДФС є обов’язковим, незалежно від того, чи працівник приймається на роботу з випробувальним терміном, чи без нього.

Відповідно до Порядку повідомлення Державній фіскальній службі та її територіальним органам про прийняття працівника на роботу, повідомлення про прийняття працівника на роботу подається власником підприємства або уповноваженим ним органом чи фізичною особою – підприємцем до початку роботи працівника.

 

7. Приватна школа хоче закупити підручники. Як правильно відобразити їх вартість в обліку – як основний засіб чи як МШП?

Відображення в обліку ТМЦ з терміном служби понад 12 місяців залежить від прийнятої вами облікової політики. За загальним правилом, стандарти вимагають обліковувати такі ТМЦ як необоротні активи (основні засоби). Однак відповідно до п.5 П(С)БО-7 «Основні засоби» ви можете встановити вартісний критерій для малоцінних необоротних матеріальних активів. Якщо вартість одиниці ТМЦ менше встановленого обліковою політикою вартісного критерію, вони будуть обліковуватись як малоцінні необоротні матеріальні активи, а не як МШП.

Відповідно до п.27 П(С)БО-7, амортизація МНМА може нараховуватися в розмірі 100% у першому місяці експлуатації, або в розмірі 50% у першому місяці і 50% при вибутті. Спосіб нарахування амортизації також встановлюється відповідно до вашої облікової політики.

 

Бажаєте отримати безкоштовну консультацію від професіоналів?

Ми регулярно відповідаємо на запитання підписувачів у нашій групі Фейсбук. Якщо ви є користувачем Фейсбук, задайте питання, використовуючи посилання нижче. Якщо ви не не є користувачем Фейсбук, ви маєте бути зареєстрованим користувачем нашого сайту, щоб мати змогу задати питання.

Це повністю безкоштовно!

 

Задати питання у Фейсбук:

тисніть на іконку:

ico.facebook

Ми відповідаємо на запитання у Фейсбук протягом кількох годин (у робочі дні).

Увійти або зареєструватися, щоб задати питання

 

Онлайн консультацію провів

But

Станіслав Бут

Сертифікований міжнародний професійний бухгалтер (CIPA)

Дійсний член Федерації професійних бухгалтерів та аудиторів України

Матеріали сайту є об'єктом правового захисту відповідно до Закону про авторське право в цифрову епоху (Digital Millennium Copyright Act)

Використання матеріалів сайту дозволено виключно за наявності активного посилання на оригінал.

Вгору