info@firstconsulting.com.ua

skype12 firstconsulting.com.uaВідкрита онлайн консультація (Лютий – Березень 2017)

Податки, бухгалтерський облік, господарське право

Теми консультації:

Оплата праці

Оподаткування ФОП на спрощеній системі

Ведення зовнішньоекономічної діяльності ФОП на єдиному податку

Виправлення помилок у податковій декларації з ПДВ

 

 

1. Чи може ФОП без найманих працівників укладати договори підряду з фізичними особами? Якщо так, то на який період і скільки разів на рік?

Відповідь на аналогічне питання міститься у попередній нашій консультації.

Додатково треба зазначити, що, керуючись принципом свободи договору (ст.627 ЦКУ), підприємці є вільними в укладенні договору, виборі контрагента та визначенні умов договору з урахуванням вимог законодавства, звичаїв ділового обороту, вимог розумності та справедливості. Тому укладання договорів ЦПХ платниками єдиного податку не заборонене. Але якщо такі договори спрямовані на виконання певної роботи, та встановлюють оплату виконавця в залежності від обсягів виконаної роботи, а не від її вимірюваних кінцевих результатів (наприклад, кількості виробів), то такий договір містить ознаки трудових відносин, а отже вважатиметься, що підприємець – замовник використовує найману працю.

Окремо треба зазначити, що за договорами ЦПХ виконавець виконує роботу на свій ризик, без дотримання внутрішнього трудового розпорядку замовника. Тому додатковим критерієм може бути те, як саме виконавець виконує роботу за договором. Якщо він при цьому використовує власні інструменти та матеріали, власне або орендоване ним робоче місце, то це свідчить про виконання роботи на свій ризик, а отже не є використанням найманої праці. Якщо ж він користується робочим місцем, інструментами та матеріалами замовника, та може працювати лише в межах робочого часу замовника, то такий договір містить ознаку трудових відносин.

 

2. Як визначити базу для нарахування ЄВ найманому працівнику, що цілий календарний місяць перебував у відпустці за свій рахунок?

Відповідно до частини 1 статті 7 Закону «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування», єдиний внесок нараховується роботодавцями на суму нарахованої кожній застрахованій особі заробітної плати та суму винагороди фізичним особам за виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими договорами.

Відповідно до частини 5 статті 8 цього Закону, у разі якщо база нарахування єдиного внеску не перевищує розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який отримано дохід, сума єдиного внеску розраховується як добуток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який отримано дохід (прибуток), та ставки єдиного внеску.

Таким чином, якщо у звітному місяці робітник не працював та не мав доходу за основним місцем роботи, то ЄСВ не нараховується.

 

3. Тільки зареєстрував ФОП 2 група, розпочинаю діяльність з лютого 2017. Коли маю сплатити ЄСВ вперше?

Відповідно до частини 8 статті 9 Закону «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування», фізичні особи - підприємці, які обрали спрощену систему оподаткування, сплачують єдиний внесок, нарахований за календарний квартал, до 20 числа місяця, що настає за кварталом, за який сплачується єдиний внесок.

Таким чином, ви маєте сплатити єдиний внесок за 1 квартал до 20 квітня 2017 року.

 

4. У жовтні припустилися помилки у декларації - не внесли одну податкову накладну. У разі уточнюючої декларації з виправленнями в додатку 5 будуть змінені показники самої декларації та збільшена сума до сплати в бюджет. Чим загрожує таке виправлення?

Відповідно до статті 50 Податкового кодексу, Платник податків, який самостійно виявляє факт заниження податкового зобов'язання минулих податкових періодів, зобов'язаний а) або надіслати уточнюючий розрахунок і сплатити суму недоплати та штраф у розмірі трьох відсотків від такої суми до подання такого уточнюючого розрахунку, б) або відобразити суму недоплати у складі чергової декларації, збільшену на суму штрафу у розмірі п'яти відсотків від такої суми.

 

5. Чи має право ФОП 2 групи єдиного податку імпортувати товар в Україну?

Відповідь на Ваше питання міститься у Базі знань ДФС, категорія 107.01. Наводимо тут повну відповідь.

Згідно із ст. 1 Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність», зовнішньоекономічна діяльність – діяльність суб’єктів господарської діяльності України та іноземних суб’єктів господарської діяльності, побудована на взаємовідносинах між ними, що має місце як на території України, так і за її межами.

Фізичні особи, які мають постійне місце проживання на території України, мають зазначене право здійснювати зовнішньоекономічну діяльність, якщо вони зареєстровані як підприємці згідно з Законом України «Про підприємництво» (ст.5 Закону).

Статтею 4 Закону передбачені види зовнішньоекономічної діяльності, до яких, зокрема, належать експорт та імпорт товарів, капіталів та робочої сили.

Відповідно до п.291.3 ст.291 Податкового кодексу України, фізична особа – підприємець може самостійно обрати спрощену систему оподаткування, якщо така особа відповідає вимогам, встановленим гл.1 «Спрощена система оподаткування, обліку та звітності» ПКУ, та реєструється платником єдиного податку в порядку, визначеному цією главою.

Пунктом 291.5 ст.291 ПКУ визначені види діяльності, здійснюючи які фізичні особи – підприємці не можуть бути платниками єдиного податку.

Платники єдиного податку зобов’язані перейти на сплату інших податків і зборів, визначених ПКУ, у разі здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування, або невідповідності вимогам організаційно-правових форм господарювання – з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом, у якому здійснювалися такі види діяльності або відбулася зміна організаційно-правової форми (пп.5 пп.298.2.3 п.298.2 ст.298 ПКУ).

Враховуючи вищенаведене, фізична особа – підприємець – платник єдиного податку може здійснювати зовнішньоекономічну діяльність як на території України, так і за її межами, за умови, що ним не здійснюються види діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування.

 

6. ФОП єдинник 3 групи без ПДВ - відкрили інтернет-магазин, маємо намір продавати товар за кордон. ЗЕД відкрили. Які є обмеження для експортерів на 3-й групі? Чи вигідно зареєструватися платником ПДВ, якщо закупок з ПДВ немає?

Для підприємців, що знаходяться на спрощеній системі оподаткування, діють загальні умови здійснення зовнішньоекономічної діяльності, встановлені законом. Додаткові обмеження для платників єдиного податку відсутні.

При реалізації товарів на експорт, якщо експорт оформлюється вантажною митною декларацією, діє ставка ПДВ 0%. За умови реалізації виключно на експорт є сенс реєструватися платником ПДВ, незалежно від наявності податкового кредиту, оскільки в цьому разі діятиме ставка єдиного податку 3% замість 5%.

 

7. ФОП 3 група, в процесі припинення діяльності, здачі звітів та сплата ЄСВ та ПДФО, до 09.02.2017?

Відповідно до п.177.11 Податкового кодексу, фізичні особи – підприємці, стосовно яких проведено державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності, подають податкову декларацію за останній базовий податковий (звітний) період, протягом 30 календарних днів з дня проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності.

Відповідно до п.57.1. ПКУ, платник податків зобов’язаний самостійно сплатити суму податкового зобов’язання, зазначену у поданій ним податковій декларації, протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем граничного строку подання податкової декларації, тобто протягом 40 календарних днів з дня проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності.

Відповідно до частини 8 статті 9 Закону «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування», у разі державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця її останнім звітним періодом є період з дня закінчення попереднього звітного періоду до дня державної реєстрації припинення підприємницької діяльності такої фізичної особи. У Базі знань ДФС міститься роз’яснення з цього питання (категорія 301.04.02), яке наводимо тут частково:

У разі припинення діяльності ФОП та особи, які провадять незалежну професійну діяльність, зобов’язані подати самі за себе Звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску (далі – Звіт) згідно додатком 5 до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14.04.2015 № 435 із змінами і доповненнями (далі – Порядок № 435), із зазначенням типу форми «ліквідаційна», де останнім звітним періодом є період з дня закінчення попереднього звітного періоду до дня державної реєстрації припинення підприємницької діяльності (п. 8 розд. ІІІ Порядку № 435).

Термін сплати зобов’язань, визначених ФОП або особою, яка провадить незалежну професійну діяльність, у Звіті з позначкою «ліквідаційний» настає в день подання такого Звіту, відповідно ЄВ повинен бути сплачений до дати подання Звіту включно. 

Відповідні роз’яснення надані листом ДФС від 30.12.2016 № 41658/7/99-99-13-02-01-17.

 

8. Ведемо торгівлю через інтернет, покупець оплатив заказ через термінал, гроші перейшов на рахунок ФОП (2 група), надійшли за мінусом комісії банку. Яка сума має бути відображена у книзі обліку доходів? Товар був проданий за 100 грн., надійшло на рахунок 95 грн. Комісія 5грн. Зателефонувала в ДФС – кажуть потрібно враховувати 95 грн., в той же час є лист ГУ ДФС в Рівненській області від 27.04.2016 № 83/14з/17-00-13-03-05, де сказане протилежне.

В даному випадку відповідь залежатиме від того, яким чином врегульоване питання сплати комісії у договорі з обслуговуючим банком. Якщо комісія сплачується за рахунок покупця товарів, то її сума не є доходом отримувача коштів, а отже не повинна враховуватися у сумі отриманого доходу. Якщо ж платником комісії є отримувач коштів (продавець), то його доходом буде вся вартість проданого товару, а сума комісії має враховуватися окремо як витрати.

 

 

 

Бажаєте отримати безкоштовну консультацію від професіоналів?

Ми регулярно відповідаємо на запитання підписувачів у нашій групі Фейсбук. Якщо ви є користувачем Фейсбук, задайте питання, використовуючи посилання нижче. Якщо ви не не є користувачем Фейсбук, ви маєте бути зареєстрованим користувачем нашого сайту, щоб мати змогу задати питання.

Це повністю безкоштовно!

 

Задати питання у Фейсбук:

тисніть на іконку:

ico.facebook

Ми відповідаємо на запитання у Фейсбук протягом кількох годин (у робочі дні).

Увійти або зареєструватися, щоб задати питання

 

Онлайн консультацію провів

But

Станіслав Бут

Сертифікований міжнародний професійний бухгалтер (CIPA)

Дійсний член Федерації професійних бухгалтерів та аудиторів України

 

Матеріали сайту є об'єктом правового захисту відповідно до Закону про авторське право в цифрову епоху (Digital Millennium Copyright Act)

Використання матеріалів сайту дозволено виключно за наявності активного посилання на оригінал.

Вгору