info@firstconsulting.com.ua

skype12 firstconsulting.com.uaАудит для українського підприємця

04.02.2016

Як зорієнтуватися на ринку аудиторських послуг

Разом із зростанням культури ведення бізнесу, все більше українських підприємців вдаються до послуг аудиторів з метою отримання достовірної інформації про різні аспекти діяльності компанії. Проте, все ще існує маса упереджень і помилкових інтерпретацій, які заважають розвитку даного ринку. Прояснити ситуацію допоможе інтерв'ю з керівником Першої Консалтингової Компанії.

 

Этот материал доступен также на русском.

 

Що саме слід розуміти під терміном «аудит»?

Єдиного трактування терміна «аудит» не існує. В Україні діє Закон «Про аудиторську діяльність», який регламентує аудит фінансової звітності. Однак, крім власне аудиту фінансової звітності, існує як аудит інших видів фінансової інформації, так і нефінансовий аудит (аудит бізнес-процесів, екологічний аудит, технологічний аудит, аудит системи якості, і т.д.).

Як розуміти термін «аудит фінансової інформації»? Як правило, клієнти використовують зовсім інші терміни, наприклад, «аудит бухгалтерської звітності»?

Аудит фінансової інформації – це дуже широке поняття, воно включає в себе кілька видів завдань, які істотно різняться між собою. По суті їх об'єднує тільки те, що вони мають стосунок до фінансових даних. Решта ж аспектів може досить сильно варіюватися. На жаль, сьогодні все ще часто плутають види аудиту, що призводить до різного розуміння цілей і методів аудиту замовниками і виконавцями.

На які ж підвиди можна розділити аудит фінансової інформації?

Перший, класичний підвид – аудит фінансової звітності (іноді використовують термін «аудит бухгалтерської звітності», що невірно, оскільки бухгалтери складають багато видів звітності, в тому числі і внутрішньої). Аудит фінансової звітності полягає в тому, що аудитор підтверджує достовірність фінансової звітності компанії, перед її наданням зовнішнім користувачам.

В яких випадках замовнику може знадобитися такий вид аудиту? Можливо, при пошуку інвестора?

Ні, обов'язковий аудит фінансової звітності потрібен тільки для тих компаній, акції яких вільно торгуються або плануються до розміщення на біржі, або в разі, якщо компанія розміщує на біржі боргові цінні папери. Також цей вид аудиту потрібен для банків і фінансових компаній. Якщо інвестор приватний, тобто інвестує в компанію безпосередньо, а не шляхом покупки її цінних паперів на біржі, то законодавство не вимагає обов'язкового проведення аудиту.

Якщо є обов'язковий аудит, то мається на увазі, що може існувати і необов'язковий?

Так, в деяких випадках компанії проводять аудит фінансової звітності за власною ініціативою. Це називається ініціативний аудит, на відміну від обов'язкового, такий аудит найчастіше проводиться на вимогу акціонерів або приватних інвесторів. Наприклад, його проведення може вимагатися для української не публічної «дочки» зарубіжної публічної компанії відповідно до законодавства країни реєстрації материнської компанії. Щоб фінансова звітність дочірньої компанії могла бути включена в консолідовану звітність материнської компанії, вона повинна мати підтвердження незалежного аудитора, навіть якщо законодавство України цього не вимагає.

Хто є користувачем аудиторського висновку? Склалася думка, що аудит проводиться для надання висновку в державні органи?

Законодавство країн континентальної Європи і США, як і в Україні, вимагає надання аудиторського висновку державним органам, що здійснюють регулювання ринку цінних паперів. У Великобританії цю функцію виконують самоврядні організації учасників фондового ринку. І все ж основний користувач аудиторського висновку – не вони, а інвестори (акціонери і кредитори) компанії. Користувач аудиторського висновку завжди зовнішній, той, хто не має доступу до управлінської інформації компанії. Коли компанію готують до продажу або шукають стратегічного інвестора, як правило, ініціативний аудит фінансової звітності супроводжується Due Diligence (прим.: процедура детальної незалежної перевірки об'єкта інвестування).

Чим принципово відрізняється Due Diligence від описаного раніше аудиту?

Due Diligence – це теж різновид аудиту фінансової інформації, який значно ширше, ніж аудит фінансової звітності. Він стосується також і дослідження управлінської інформації з метою надати потенційному інвестору впевненість в тому, що у компанії стійке фінансове становище, оцінити рівень менеджменту, частку компанії на ринку, дозволяє детально проаналізувати ризики, виробничу діяльність, наявність юридичних суперечок, інші важливі аспекти, які можуть вплинути на рішення інвесторів. Як правило, Due Diligence проводиться великими авторитетними аудиторськими компаніями, оскільки для його виконання необхідно не тільки наявність в штаті компанії кваліфікованих фахівців різного профілю, а й вельми високий ступінь довіри замовника.

Хто може проводити незалежний аудит фінансової звітності?

Незалежний аудит фінансової звітності – предмет громадського інтересу, оскільки він стосується широкого кола інвесторів, ця сфера досить жорстко регулюється законодавчо. Така система існує в усіх країнах, і Україна в цьому плані не відрізняється. Кваліфікаційні вимоги досить високі і передбачають виконання низки обов'язкових умов, які забезпечують незалежність компанії-аудитора. Одним з важливих умов є обмеження для аудиторських компаній на діяльність з надання послуг бухгалтерського аутсорсингу і ряду консалтингових послуг, таким чином запобігаючи зловживанням – логічно, що компанія не повинна проводити аудит, якщо один з її підрозділів надає послуги з ведення обліку компанії замовника.

Чи існують відмінності ринку обов'язкового аудиту в Україні і розвинених країнах?

Сам аудит фінансової звітності виник в англо-американській корпоративній системі, де домінують публічні компанії, істотний відсоток акцій яких перебуває у руках дрібних акціонерів та/або декількох інституційних інвесторів. Специфіка таких компаній в тому, що жоден акціонер сам по собі не має визначального впливу на управління компанією, і, відповідно, не може вимагати від керівництва компанії надання особисто йому певної внутрішньої фінансової інформації. Аудитор грає у взаєминах акціонерів і менеджменту компанії роль своєрідного посередника, забезпечуючи впевненість акціонерів у достовірності наданої менеджментом інформації. Для акціонерів таких компаній бездоганна репутація аудиторської фірми – визначальний фактор при виборі аудитора. В Україні компаній, які в повному розумінні слова є публічними, поки одиниці.

Крім аудиту фінансової звітності, є ще й інші види аудиту фінансової інформації, наприклад, податковий аудит. Яка в Україні на сьогодні ситуація з цим видом аудиту?

Податковий аудит повинні провадити державні фіскальні органи. Принаймні, така ситуація в розвинених країнах. В Україні замість цього проводиться податкова ревізія. Основна відмінність ревізії від аудиту полягає в їх меті: ревізія проводиться з метою виявлення та припинення порушень, фінансового (а іноді і кримінального) покарання винних, в той час як податковий аудит має на меті вказати компанії на її помилки і дати можливість їх виправити. Ревізія, на відміну від аудиторської перевірки, носить тотальний характер, з перевіркою, в тому числі, і всієї бухгалтерської документації.

Податковий аудит можуть проводити незалежні аудитори в інтересах клієнта?

Звичайно, і це дуже дієвий інструмент оцінки ефективності системи обліку компанії, наявності в її діяльності податкових та юридичних ризиків. Такий добровільний аудит дозволяє не тільки виявити недоліки в податковій звітності, але і є відмінним інструментом для підвищення ефективності бізнес-процесів компанії.

Для чого ж може знадобитися підприємцю самому себе перевіряти?

Перш за все, для того, щоб платник податків був впевнений, що він правильно сплачує податки. Людський фактор може призвести до помилки, некомпетентність співробітників не є рідкістю в наших сьогоднішніх реаліях. Проводячи податковий аудит, підприємець може скласти думку щодо ефективності роботи бухгалтерської служби і запобігти втраті коштів, неминучої у разі виявлення порушень державними фіскальними органами. Взагалі, як вже було сказано, цю функцію має виконувати фіскальна служба, але в Україні вона її не виконує, обмежуючись лише ревізіями.

Яким чином на сьогодні регулюється діяльність незалежних аудиторів, які компанії можуть проводити незалежний податковий аудит? Ця діяльність, найімовірніше вимагає наявності ліцензії?

Ліцензія на проведення незалежного ініціативного податкового аудиту не потрібна, оскільки його результати не надаються зовнішнім користувачам, а є предметом інтересу інсайдерів замовника. У будь-якої непублічної компанії – замовника є можливість замовити такий аудит, не вдаючись до допомоги аудиторських компаній «з ліцензією», як уже згадувалося – їхня діяльність регулюється Законом «Про аудиторську діяльність» та орієнтована головним чином на підтвердження фінансової звітності публічних компаній.

Про які ще види ініціативного аудиту важливо знати українським підприємцям? Чи є види аудиту фінансової інформації, які не представлені на ринку України, але користуються популярністю в інших країнах?

Український ринок аудиту по багатьом факторам ще не доріс до світового, є, наприклад, різновид аудиту фінансової інформації, яку Міжнародні стандарти аудиту (IAS) визначають як інші завдання з надання впевненості (Other Assurance Engagements). Це завдання, в яких аудитор відповідає на нестандартні питання, сформульовані замовником.

Наприклад?

В основному це питання, що стосуються управлінської інформації, тобто фінансової інформації внутрішнього користування, яка не надається зовнішнім споживачам, як фінансова та податкова звітність. Оскільки управлінська інформація суто індивідуальна, не існує ні певних вимог, ні єдиних методик в цій сфері. У практиці зустрічаються такі завдання, як, наприклад, підтвердження правильності та обґрунтованості надання індивідуальних знижок покупцям відділом продажів. Або підтвердження правильності нарахування бонусів фахівцям з продажу. Типовим завданням є аудит витрат і собівартості, а з ним, в свою чергу, тісно пов'язаний нефінансовий аудит ефективності бізнес-процесів.

Але хіба такі завдання неможливо поставити при проведенні Due Diligence?

Звичайно можливо, але необхідність комплексної перевірки тягне за собою наслідки у вигляді значних рахунків за послуги цілого колективу аудиторів, а при більш вузькому формулюванні завдань трудовитрати аудитора скорочуються, і відповідно, зменшується вартість для замовника. Якщо підприємець впевнений, що в цілому у нього порядок, навіщо ж перевіряти все? Такий підхід не тільки економить кошти компанії, а й дозволяє власнику бізнесу бути впевненим в ефективній роботі практично будь-якого підрозділу.

Які основні складнощі в розвитку ринку ініціативного аудиту в Україні на сьогоднішній день?

Основні складнощі пов'язані з неправильним розумінням замовниками цілей аудиту, невірним формулюванням завдань і, як наслідок, наявністю невиправданих очікувань. Не останню роль відіграє і термінологічна плутанина, коли, наприклад, згадуючи «аудит бухобліку», замовник має на увазі насправді податковий аудит або аудит бізнес-процесів, пов'язаних з обліком. Часто під аудитом помилково розуміють ревізію з метою виявлення зловживань з боку посадових осіб компанії, хоча, як вже було сказано, ревізія і аудит принципово різняться.

 

Ми сподіваємося, що це інтерв'ю прояснить багато питань і дозволить підприємцям усвідомлено підходити до планування аудиту та вибору компанії – виконавця.

 

Бажаєте отримати безкоштовну консультацію від професіоналів?

Ми регулярно відповідаємо на запитання підписувачів у нашій групі Фейсбук. Якщо ви є користувачем Фейсбук, задайте питання, використовуючи посилання нижче. Якщо ви не не є користувачем Фейсбук, ви маєте бути зареєстрованим користувачем нашого сайту, щоб мати змогу задати питання.

Це повністю безкоштовно!

 

Задати питання у Фейсбук:

тисніть на іконку:

ico.facebook

Ми відповідаємо на запитання у Фейсбук протягом кількох годин (у робочі дні).

Увійти або зареєструватися, щоб задати питання

 

На питання відповідав

But

Станіслав Бут

Сертифікований міжнародний професійний бухгалтер (CIPA)

Дійсний член Федерації професійних бухгалтерів та аудиторів України

Матеріали сайту є об'єктом правового захисту відповідно до Закону про авторське право в цифрову епоху (Digital Millennium Copyright Act)

Використання матеріалів сайту дозволено виключно за наявності активного посилання на оригінал.

Вгору